Rzepaki w zależności od regionu są zróżnicowane pod względem faz rozwojowych, różnice występują także w obrębie plantacji. Uszkodzenia powodowane przez słodyszka rzepakowego prowadzą do problemów z kwitnieniem roślin rzepaku. Przy silnym ataku chrząszczy słodyszka, na skutek jego żerowania rzepaki mogą nie zakwitnąć. Natomiast w pełni kwitnienia słodyszek nie wyrządza większych szkód, sprawia że jest mniej pyłku dla zapylaczy.

Konieczność walki ze słodyszkiem wskazuje IOR, który ma aktywne komunikaty o zagrożeniu ze strony szkodnika w woj. wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, śląskim. Tutaj w stacjach pomiarowych progi ekonomicznej szkodliwości słodyszka rzepakowego zostały przekroczone i IOR sygnalizuje konieczność zabiegu.

Dla słodyszka rzepakowego próg ekonomicznej szkodliwości w fazie zwartego kwiatostanu to 1 chrząszcz na roślinie, a w fazie luźnego kwiatostanu to 3-5 chrząszczy na roślinie. Jeśli próg został przekroczony zastosować trzeba zabieg insektycydem. W obecnych warunkach pogodowych, najlepiej wykorzystać pyretroid lub mieszaninę pyretroidu i neonikotynoidów.

Przy okazji zabiegu insektycydem rzepak odżywić można magnezem i mikroelementami.

>>> Nawożenie rzepaku magnezem