Cały czas zmniejsza się liczba środków ochrony roślin w państwach Unii Europejskiej. Tym razem sprawa dotyczy znanej substancji czynnej, o której jeszcze niedawno na łamach farmer.pl pisaliśmy. Walczyli o nią przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Chcieli, aby ta substancja, na której bazuje w Polsce pięć zapraw nasiennych do ochrony kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, żyta i pszenżyta, pomagała w walce z chorobami już od startu. Niestety się to nie uda.

Ipkonazol bez zezwolenia

- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/939 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej ipkonazol zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 571/2014 (Dz.U. L 125, 11.5.2023, str. 19–22) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin – podał resort rolnictwa.

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 31 sierpnia 2023 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi właśnie ta substancja czynna.

W Polsce mowa o takich zaprawach jak: Lumiflex, Rancona 15 ME, Rancona 450 FS, Rancona i – Mix ME i Vitona.

Do kiedy ipkonazol może być w sprzedaży?

Jak wynika z rozporządzenia, ustanowione terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną ipkonazol zakończą się 29 lutego 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 sierpnia 2023 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 listopada 2023 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 sierpnia 2023 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 29 lutego 2024 r.