- W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -76 mm - czytamy w komunikacie IUNG. Susza ulega niewielkiemu zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu (21 VI - 20 VIII).

Największy deficyt wody notowany jest na terenie Niziny Południowowielkopolskiej. Duże niedobory wody wystąpiły również na Pojezierzu Zachodniopomorskim oraz na Nizinie Śląskiej oraz Środkowopolskiej.

Według IUNG, obecnie susza rolnicza występuje we wszystkich województwach w Polsce i dotyka przede wszystkim upraw kukurydzy na kiszonkę i na ziarno, krzewów owocowych, ziemniaka.