Przygotowanie takiej mieszaniny zbiornikowej wymaga wiedzy i przestrzegania zasadobowiązujących przy jej tworzeniu. W przeciwnym wypadku wykonany przy jej użyciu oprysk nie będzie ani skuteczn, ani bezpieczny.

Łącząc ze sobą środki ochrony roślin trzeba zwracać uwagę na formę użytkową (formulację) środka. Informacja na ten temat  jest podana na etykiecie. W ochronie roślin najczęściej są stosowane następujące formulacje:
WP- proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
SC- koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej
EC- koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
SE- suspoemulsja
EW- olej w wodzie
WG- granule do sporządzania zawiesiny wodnej

Przygotowując ciecz roboczą z złożoną tylko z pestycydów, trzeba przestrzegać kolejności wprowadzania preparatów do tworzonej mieszaniny w zależności od ich formy użytkowej. Najpierw dodajemy formy WP i WG, następnie SC, kolejno SE i EC. Trzeba pamiętać iż, zanim wlejemy środki do zbiornika opryskiwacza , musi być on wypełniony do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Wszystkie preparaty muszą być rozcieńczone w wodzie i wlewane do zbiornika z zachowaniem podanej kolejności. Ponadto preparaty należy wlewać powoli aby nie powodować wytrącania lub warzenia środków (kłaczki lub oczka na wodzie, osady). Woda użyta do sporządzenia cieczy roboczej powinna mieć nieco wyższą temperaturę (powinna być ogrzana w zbiorniku umieszczonym na słońcu). Mieszanina środków powinna być jak najszybciej zużyta.

Kiedy do zabiegu ochrony dodajemy nawozy np. mocznik to najpierw wlewamy do zbiornika roztwór mocznika,(mocznik, lub i inne nawozy) a na końcu pestycydy. Mocznik powoduje obniżenie temperatury wody dlatego co może on utrudniać przygotowanie jednorodnej cieczy użytkowej dlatego do takiego zabiegu woda powinna cieplejsza.

Łączne stosowanie środków ochrony rolnik wykonuje na własną odpowiedzialność. Niepożądane efekty w postaci uszkodzeń roślin lub braku pożądanego działania ponosi wyłącznie rolnik, chyba że producent przewiduje możliwość łączenia niektórych środków, wówczas podaje nazwę środka oraz dawki jakie należy użyć, na etykiecie dołączonej do opakowania.