Dr Sawińska w latach 2008-2010 przeprowadziła doświadczenie polowe na temat nalistnej ochrony fungicydowej w uprawie żyta ozimego przed chorobami liści i kłosa. Ich celem było określenie wpływu zróżnicowanej ochrony na nasilenie występowania chorób grzybowych. Oceniono przebieg porażenia oraz wpływ rodzaju zastosowanej ochrony na poziom plonowania zboża. Jakie były wyniki?

W badanych latach obserwowano objawy porażenia żyta przez mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Występowanie ich na liściach mieściło się w zakresie od wielkości śladowych do ponad 25 proc. i było zróżnicowane w latach.

Rodzaj aplikowanych fungicydów istotnie różnicował stopień porażenia roślin. Zabieg wykonany w fazie końca strzelania w źdźbło tuż przed ukazaniem się liścia flagowego wykazywał dużą skuteczność w zwalczaniu chorób. Stosowanie fungicydów zawierających w swym składzie strobiluryny w czasie wegetacji stanowiło najskuteczniejszą ochronę łanu żyta przed chorobami i skutkowało najwyższym wzrostem poziomu plonowania.