- Wiosenne miesiące to kluczowy okres dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Dlatego tak ważna w tym czasie jest skuteczna eliminacja chwastów – przypominają eksperci Ciech Sarzyna.

Wielu rolników wykonało zabieg herbicydowy w okresie jesiennym, ale z racji długiej i ciepłej jesieni oraz łagodnej zimy, jego skuteczność może nie być zadowalająca. Z tego powodu niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu korekcyjnego wiosną. Z kolei w przypadku tych zasiewów, wobec których nie zastosowano jeszcze środków chwastobójczych, wiosenna aplikacja jest niezbędnym elementem „rolniczego abecadła”.

- Aby maksymalnie wykorzystać skuteczność środków ochrony roślin, najpierw należy dokładnie sprawdzić obecne już na polu gatunki chwastów, a następnie zastosować rotacyjnie środki używane do ochrony w przypadku powtórnych aplikacji. Niezbędny jest też właściwy dobór rozwiązania i dawki do typu uprawy oraz poziomu jej zachwaszczenia – radzą eksperci z Ciech Sarzyna.

– Ocena pola przed wyborem środka jest niezbędna, by skutecznie dobrać produkt do rodzaju chwastu i uprawy. W przypadku ponownego wykonania zabiegu, ważna jest również rotacja mechanizmów działania – jeżeli jesienią został zastosowany preparat z grupy sulfonylomoczników do zwalczania danej grupy chwastów, wiosną należy wybrać substancję aktywną o innym mechanizmie działania np. tzw. regulator wzrostu – tłumaczy Bartosz Waniorek, Product Manager z Działu Marketingu w Ciech Sarzyna.

Rotacja produktami o różnych mechanizmach działania, jest ważnym elementem budowania strategii w walce z odpornością chwastów. Kluczowe jest też, by środek przeciwdziałał tworzeniu zjawiska odporności chwastów na herbicydy. W przypadku cyklicznego stosowania tych samych substancji aktywnych lub substancji o takim samym mechanizmie działania, czasem można zaobserwować na polu biotypy odporne.

Obecnie na znacznym obszarze Polski obserwowany jest deficyt wody, który z dnia na dzień się pogłębia. Susza wpływa negatywnie na kluczowy okres wzrostu – wytworzenie zielonej masy będącej podstawą do budowy wysokiego plonu ziarna o bardzo dobrej jakości. Dlatego też dostępny zapas wody w glebie powinien być „pod szczególnym” nadzorem. Jednym z ważnych czynników wpływających na dostępność wody dla roślin, jest szybkie ograniczenie presji chwastów – pobierają one bowiem z gleby wodę bardziej efektywnie oraz prowadzą bardziej „rozrzutną” gospodarkę wodną niż zboża.

- W kontekście suszy warto pamiętać także o suplementacji upraw w krzem. Badania pokazują, że w takich warunkach rośliny uprawiane przy dostatecznej ilości krzemu nie redukują masy. Co więcej, w obecności krzemu rośliny zwiększają masę korzeniową, dodatkowo pierwiastek ten wykazuje wiele korzystnych działań na rośliny, umożliwiając im wzrost i właściwe zarządzanie gospodarką wodną – radzi Ciech Sarzyna.