• Pierwsze uszkodzenia rzepaku nie świadczą o tym, że zaprawa już nie działa
  • Aktualnie stosowane zaprawy zapewniają dobrą ochronę, jednakże tylko w początkowych fazach rozwojowych rzepaku

Obecne zaprawy są skuteczne, ale działają krócej

Stosowane dawniej zaprawy neonikotynoidowe zapewniały ochronę na okres około 4 - 5 tygodni od siewu. Jeszcze wcześniej nasiona rzepaku zaprawiane były zaprawami na bazie m.in. karbaminianów - te zapewniały jeszcze dłuższą ochronę, nawet na 10 - 12 tygodni, co pozwalało w niektórych przypadkach niemal całkowicie zrezygnować z jesiennej ochrony insektycydowej. 

Obecnie rzepaki zaprawiane są nieco "delikatniejszymi" zaprawami. Ale i te zapewniają ochronę we wczesnych fazach rozwojowych. I tak Lumiposa 625 FS oparta jest o substancję cyjantraniliprol. Szkodniki przestają żerować po 24 - 60 godzinach. Co ważne giną one bezpośrednio po spożyciu fragmentu rośliny, a żerowanie kończy się natychmiastowo. 

Na bazie substancji flupyradifuron oparta jest zaprawa Buteo Start. Jej etykieta rejestracyjna informuje, że ogranicza oraz zwalcza takie szkodniki początkowych faz rozwojowych, jak pchełki rzepakowe, pchełki ziemne czy śmietka kapuściana. 

Do fazy 3 - 4 liści rzepak powinien być zabezpieczony zaprawami

Czas działania zaprawy liczyć trzeba od momentu siewu. Bądź co bądź jednak nie ma raczej szans, by jesienią zrezygnować z zabiegu przeciw szkodnikom. Zaprawy insektycydowe działają nie dłużej niż do fazy 3-4 liścia. W zasadzie faza BBCH 14 jest już ostatnim momentem w cyklu rozwojowym rzepaku, kiedy można jeszcze liczyć na jakiekolwiek działania zaprawy. Po tym czasie trzeba wykonać zabieg ochronny. 

Zwróćmy uwagę, że czasem pojedyncze uszkodzenia na liściach pojawiają się wcześniej, kiedy zaprawa jeszcze teoretycznie działa. Dzieje się tak dlatego, że szkodniki giną wskutek pobrania pokarmu - pierwsze pojedyncze uszkodzenia rośliny nie świadczą więc o tym, że zaprawa nie działa. Jednakże po fazie BBCH 14 wzrost uszkodzeń może być bardzo duży w przypadku dużej presji ze strony wczesnojesiennych szkodników. 

Niejednokrotnie podkreśla się, że aktualne zaprawy insektycydowe mogłyby działać nieco dłużej, gdyby istniała możliwość zastosowania wyższej dawki podczas zaprawiania. Maksymalna porcja możliwa do zaaplikowania na nasiona podczas zaprawiania jest jednak dokładnie określona, a samym zaprawianiem co do zasady zajmują się tylko firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. 

 

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych