Skuteczna ochrona roślin coraz trudniejsza

W swoim wykładzie „Odporność czy błędy w ochronie – jak skutecznie stosować pestycydy” ekspert zwrócił uwagę, iż przed producentami rolnymi piętrzą się problemy w zakresie ochrony roślin. Rejestr dostępnych środków ochrony kurczy się coraz mocniej, co dodatkowo spotęguje odczuwaną już przez rolników odporność agrofagów. Jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na kreowanie odporności chwastów, szkodników i chorób są błędy w stosowaniu środków ochrony roślin.

Z czego wynikają utrudnienia?

Obserwując niezwalczone agrofagi na polu uprawnym, można więc zadać sobie pytanie - czy wina leży po stronie rolnika i wynika z popełnionych błędów w ochronie? A może mamy już do czynienia ze zjawiskiem odporności? Czy da się to stwierdzić, zapytaliśmy dr. hab. Łukasza Sobiecha. Zdaniem eksperta oceny można dokonać jedynie drogą eliminacji - jeżeli mamy pewność, że spełniliśmy wszystkie warunki odpowiedniej i skutecznej aplikacji, a agrofagi pozostają niezwalczone - wówczas można rozważać pojawienie się na naszych polach biotypów odpornych.

Analizę należy zacząć od pytania, czy warunki, w jakich zastosowano środek ochrony roślin, były odpowiednie. Najlepiej, by temperatura wynosiła kilkanaście stopni powyżej zera, a wilgotność kształtowała się na poziomie 70-80 proc. Ważna jest również odpowiednia wilgotność gleby, idealny byłby także brak nocnych przymrozków.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pozostałe wytyczne skutecznego zabiegu, jak np. faza rozwojowa chwastów lub okienko aplikacji fungicydu. Ważne jest również, by nie nadużywać środków ochrony roślin o jednym mechanizmie działania, by nie tworzyć odporności.

- Jeżeli po stronie "meteo" zabieg został wykonany perfekcyjnie i spełniliśmy wszystkie kryteria po stronie samej aplikacji, a agrofagi nie zostały zwalczone, to może oznaczać problem odporności - podsumował dr hab. Łukasz Sobiech.

Zapraszamy do obejrzenia wideo oraz retransmisji konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie".