PIORiN kontroluje rolników pod względem stosowania środków ochrony roślin. Wiosną, ze względu na chłody, było wiele zgłoszeń związanych z zagrożeniami wykonywania oprysków, a ich wpływie na zapylacze. Rozmawialiśmy na ten temat wówczas z Andrzejem Chodkowskim. Artykuły poniżej.

Opryski pestycydami

Teraz skupiamy się na podsumowaniu roku 2021. Czy wyróżniał się szczególnie na tle innych lat?

- Wyniki są porównywalne w ostatnich latach. Środki ochrony roślin w przeważającej większości są stosowane przez rolników prawidłowo. Odnotowujemy niewielką liczbą incydentów - mówił nam Główny Inspektor ORiN.