Do ochrony rzepaku ozimego przed jednorocznymi i wieloletnimi chwastami dwuliściennymi firma Dow AgroSciences zaleca preparat Navigator 360 SL bazujący na trzech substancjach czynnych: chlopyralidzie, pikloramie, aminopyralidzie. Chcąc zabezpieczyć produkt, by można było odróżnić go od podrobionego, firma wprowadziła system, który pozwala zidentyfikować oryginalny preparat.

Na każdym opakowaniu została umieszczona naklejka PrioSpot z przypisanym unikalnym kodem, którego autentyczność można stwierdzić za pomocą specjalnie przygotowanej strony internetowej prowadzonej przez Dow AgroSciences.

Przy zakupach produktu należy być czujnym, bowiem na rynku praktycznie nie ma zapasów tego preparatu z lat poprzednich. Co oznacza, że wszelakie większe partie produktu oferowane bez oznakowań PrioSpot mogą budzić wątpliwość co do ich oryginalnego pochodzenia.