Europejski Zielony Ład to strategia Unii Europejskiej, w której nadrzędnym celem jest ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wśród założeń jakie są stawiane przed krajami członkowskimi znalazły się m.in. zmniejszenie pestycydów chemicznych, zmniejszenie strat składników pokarmowych, czy ograniczenia nawozów. 

Założenia Zielonego Ładu są zatem znane, ale nadal dość enigmatyczne, stąd wzbudzają wiele wątpliwości. Mimo, że UE mówi o wsparciu dla rolników, którzy zdecydują się przejść na zrównoważone praktyki produkcji żywności, to w tej strategii widzą oni więcej zagrożeń niż szans dla polskiego rolnictwa. 

Redukcje w środkach produkcji

Niepokój wzbudzają m.in. ograniczenia w stosowanych środkach produkcji. W jaki sposób mają być one pojmowane, czy będą aplikowane na tym samym poziomie do wszystkich krajów, czy cele redukcyjne będą obliczane w odniesieniu do obecnego zużycia i ustalane na poziomie krajowym?

Wśród wytyczonych celów znajduje się zapis dotyczący ograniczenia stosowania pestycydów o 50%. Ale różnice w zużyciu substancji czynnych w Europie są bardzo duże, przykładowo w Polsce jest to 2,5 kg/ha, w Niemczech 4,5 kg/ha, a w Holandii 8 kg/ha. Nawet Austria, która należy do europejskiej czołówki, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, zużywa 3,5 kg/ha. 

Innym celem jest zmniejszenie strat składników pokarmowych o 50%, bez pogorszenia żyzności gleby i przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania nawozów o 20%. Tymczasem w Polsce stosujemy tylko 123 kg NPK/ha. Czy obniżając ten poziom o 20% utrzymamy plony na poziomie zapewniającym opłacalność produkcji?

Zadaj pytanie naszym ekspertom

Jak radzić sobie z wytycznymi stawianymi przez UE rolnikom? Jak ograniczenia wpłyną na rynek środków ochrony roślin czy nawozów? Przed jakimi wyzwaniami będzie musiał stanąć polski rolnik? Na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty nt. „Europejski Zielony Ład. Jak sprostać założeniom i wymaganiom?”

W spotkaniu wezmą udział:
- Wojciech Babski – prezes zarządu CIECH Sarzyna, szef biznesu AGRO w Grupie CIECH;
- Juliusz Młodecki – prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;
- Marcin Mucha - dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Debatę będziecie mogli obejrzeć ma portalu farmer.pl 18.05.2021 r., w godz. 9.30-10.30.

Zachęcamy do aktywnego udziału w debacie. Nasi eksperci postarają się odpowiedzieć również na Wasze pytania. Możecie je zadać poprzez dodanie ich w komentarzu poniżej.