Groch kwitnie, dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na strąkowca grochowego – najgroźniejszego szkodnika tej uprawy. Chrząszcze są już obecne na plantacji o czym informuję w komunikatach chociażby IOR-PIB w Poznaniu. 25 maja br. w Winnej Górze w uprawie grochu, będącego jeszcze przed fazą kwitnienia, odłowiono pierwsze osobniki strąkowca grochowego (Bruchus pisorum). 

W centrum kraju natomiast groch w zależności od terminu siewu jest przed kwitnieniem lub w okresie kwitnienia a nawet zawiązywania pierwszych strąków. 

Miodowe jaja na strąkach to sygnał, że spóźniliśmy się już z zabiegiem. Jego skuteczność zależy od stopnia zwalczenia nalatujących chrząszczy na plantacje, a te mogą pojawiać się w grochu praktycznie przez cały okres kwitnienia. Larwy wgryzają się w strąki, a następnie w nasiona, pozostawiając charakterystyczną dziurkę. Zasiedlane nasiona tracą zdolność kiełkowania oraz wartość spożywczą. 

Kiedy zwalczać strąkowca grochowego?

Strąkowca grochowego zwalcza się od fazy kwitnienia do okresu dojrzewania nasion w strąkach. Progiem ekonomicznej szkodliwości są obserwowane 2 chrząszcze na 1 m2 plantacji. 

 

W celu lepszej ochrony zaleca się dwukrotne opryskiwanie roślin insektycydem. Najczęściej pierwszy wykonuje się w okresie kwitnienia i zawiązywania się strąków, a drugi po 10 dniach w fazie dojrzewania nasion w strąkach.

Czym zwalczać strąkowca grochowego?

Wybór- jak w przypadku wielu upraw coraz słabszy. Do dyspozycji mamy kontaktowo działającą deltametrynę (związek z grupy pyretroidów) oraz acetamipryd (grupa neonikotynoidowa). Przy czym tylko druga wymieniona podziała w temperaturze powyżej 20 st. C. 

W łanie obecna jest także mszyca grochowa, dlatego można także przy okazji jej zwalczania ograniczać strąkowca grochowego. Do jej zwalczania mamy do wyboru większą liczbę preparatów opartych także na cypermetrynie, alfa-cypermetrynie, gamma-cyhalotrynie
beta-cyflutrynie, a także produkty, które zawierają flonikamid (zw. z grupy karboksamidów). 

Niestety bardzo często wraz z nasionami strąkowiec przedostaje się do magazynów, gdzie może kontynuować swój rozwój. W ograniczeniu rozwoju chrząszcza z pomocą mogą przyjść środki bazie fosforku glinu, służące do fumgiacji pomieszczeń magazynowych.

 

 

 

 

 

 

W łanie licznie może pojawiać się także mszyca grochowa.