• W artykule skupimy się na występowaniu i ograniczaniu septoriozy paskowanej liści, która jest jedną z najważniejszych chorób powodujących znaczne straty w plonie pszenicy. 
  • Zwalczanie jest trudniejsze w porównaniu np. z grzybami z powodującymi rdze czy mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
  • Objawy septoriozy są widoczne już jesienią. Na plamach widoczne są koncentrycznie ułożone czarne owocniki grzyba.
  • W dalszej części podajemy, jakie są progi ekonomicznej szkodliwości septoriozy, kiedy podjąć zabieg ochronny i jakie substancje zastosować. 

Występowanie septoriozy paskowanej liści pszenicy powodowanej przez grzyb Mycosphaerella graminicola co roku stwarza problemy w uprawie pszenicy oraz w mniejszym stopniu pszenżyta. Objawy powodowane przez sprawcę septoriozy paskowanej liści pszenicy występują tylko na liściach, w przeciwieństwie do septoriozy plew, której objawy pojawiają się głównie na plewach pszenicy i pszenżyta, ale mogą też występować na liściach, zwłaszcza pszenżyta.

Zwalczanie septoriozy jest trudniejsze w porównaniu np. z grzybami z rodzaju Puccinia (powodującymi rdze) czy Blumeria graminis (sprawca mączniaka prawdziwego zbóż i traw), które są pasożytami bezwzględnymi i rozwijają się wyłącznie na żywej tkance oraz mają krótki okres inkubacji choroby. Sprawca septoriozy paskowanej liści pszenicy jest pasożytem względnym, który w porównaniu do wymienionych powyżej sprawców chorób ma długi okres inkubacji choroby, który może trwać nawet 16 dni i dłużej (...).