Jak informowali dystrybutorzy i sami producenci środków ochrony roślin, w tym sezonie po raz pierwszy od dłuższego czasu podrożały pestycydy. Jest to efekt kilku czynników m.in. inflacji, przerwanych łańcuchów dostaw, problemów z transportem. Czy te wzrosty widać w zestawieniu CDR?

Ceny pestycydów w porównaniu do województw?

Poniżej podajmy przykłady trzech wybranych (herbicydu, fungicydu i insektycydu) konkretnych nazw handlowych środków i ich ceny w pięciu wybranych regionach (dane za marzec 2022 r. CDR) z zł za kg lub litr: (w nawiasie różnica w cenie w porównaniu z grudniem 2021 r., gdzie – oznacza obniżkę ceny, a + zwyżkę):

1. Dolnośląskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 30 zł (- 1 zł),
 • Propulse 250 SE – ok. 227 zł (+ 9 zł),
 • Delmetros 100 SC – ok. 162 zł (-6 zł).

2. Opolskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 29 zł (+ 2 zł),
 • Propulse 250 SE – ok. 209 zł (bez zmian),
 • Delmetros 100 SC – ok. 180 zł (+ 16 zł).

3. Wielkopolskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 31 zł (+ 1 zł),
 • Propulse 250 SE – ok. 207 zł (+ 5 zł),
 • Delmetros 100 SC – ok. 191 zł (-5 zł).

4. Zachodniopomorskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 32 zł (+ 2 zł),
 • Propulse 250 SE – ok. 211 zł (+2 zł),
 • Delmetros 100 SC – ok. 171 zł (- 14 zł).

5. Podlaskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 31 zł (+ 1 zł),
 • Propulse 250 SE – ok. 248 zł (- 36 zł),
 • Delmetros 100 SC – ok. 212 zł (- 3 zł).

Najpierw przyglądamy się jak bardzo cenniki różniły się, bądź nie, w poszczególnych województwach. Z danych CDR wynika, że największe różnice cenowy występowały w kontekście przykładowego insektycydu.

Ale już nie zaobserwowano na podstawie informacji zebranych przez Centrum Doradztwa Rolniczego, na przykładzie konkretnych preparatów, znacznej zwyżki cenowej od grudnia ubiegłego roku do marca bieżącego. Ceny były zbliżone do siebie, a zdarzyło się, że odnotowano w niektórych przypadkach bardziej znaczące obniżki w tym czasie.

Jak ceny środków ochrony roślin zmieniły się od grudnia do marca?

Poniżej publikujemy ceny tych samych preparatów, w tych samych województwach, ale z grudnia 2021 r. Ceny na podstawie informacji zebranych przez CDR:

1. Dolnośląskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 31 zł,
 • Propulse 250 SE – ok. 218 zł, 
 • Delmetros 100 SC – ok. 168 zł.

2. Opolskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 27 zł,
 • Propulse 250 SE – ok. 209 zł,
 • Delmetros 100 SC – ok. 164 zł.

3. Wielkopolskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 30 zł,
 • Propulse 250 SE – ok. 202 zł,
 • Delmetros 100 SC – ok. 196 zł.

4. Zachodniopomorskie

 •  Chwastox Turbo 340 SL – ok. 34 zł,
 • Propulse 250 SE – ok. 209 zł,
 • Delmetros 100 SC – ok. 185 zł.

5. Podlaskie

 • Chwastox Turbo 340 SL – ok. 30 zł, 
 • Propulse 250 SE – ok. 284 zł, 
 • Delmetros 100 SC – ok. 215 zł.

Jakie Wy macie doświadczenia w tym względzie?

Poniżej lista cen środków ochrony roślin opracowanych przez CDR.