Prof. Marek Mrówczyński - dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu uroczyście otworzył dzisiaj Konferencję Ochrony Roślin. Mówił m.in. o jej głównych tematach takich jak: Strategie KE, a ochrona roślin; Innowacje w ochronie roślin; Metody biologiczne; Bezpieczeństwo żywności i środowiska; Adiuwanty 23 proc. VAT, a strategie KE; Odmiany odporne i tolerancyjne, a strategia KE; Wspomagania decyzji w ochronie roślin czy działalność PIORiN w świetle Strategii KE.

Podczas Konferencji, której głównym patronem medialnym jest farmer.pl jeden z referatów wygłosił Michał Rzytki - Dyrektor Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omówił on temat: Główne cele „Od pola do stołu” a Plan Strategiczny.

Przypominamy, że konsultacje społeczne do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej trwają do 15 lutego i są dostępne TUTAJ.

Wśród wyzwań dla rolnictwa wynikających ze strategii jest m.in. redukcja o 50 proc. zużycia pestycydów, a także zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego o 25 proc.

Slajd z Konferencji
Slajd z Konferencji

- To są cele ogólne strategii i to nie jest tak, że każdy kraj na danym poziomie, dany cel musi wykonać. To są cele komisyjne, średnie dla całej Unii Europejskiej i w tej chwili trwa dyskusja z Komisją jakie powinny być cele przyjmowane dla poszczególnych państw członkowskich. To co ostatecznie przyjmiemy w kraju będzie efektem dyskusji. Ważne, że mamy zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska – mówił podczas spotkania Rzytki.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Głównym narzędziem do realizacji tych celów jest wcześniej wymieniony Plan Strategiczny i działanie jakie zostało zaprojektowane do realizacji na lata 2021-2027.

Dyrektor przedstawił podczas wykładu, jakiego typu działania mają wspierać właśnie redukcję pestycydów i rolnictwo ekologiczne. – To nie jest tak, że zakaże się stosowania zużycia środków ochrony roślin, tylko musi być przemyślane działanie, które zachęci rolnika do podjęcia takiego zobowiązania – tłumaczył. Planowane są interwencje dedykowane rolnictwu ekologicznemu i produkcji integrowanej. Są to też działania spoza Planu Strategicznego.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

W przypadku rolnictwa ekologicznego ważne jest, że od 1 stycznia 2022 r. wchodzi reforma systemu rolnictwa ekologicznego, która miała już obowiązywać z początkiem tego roku, ale została przesunięta w czasie. – Im bardziej mamy system ekologiczny rozwinięty, tym bardziej przyczyniamy się do realizacji celu redukcyjnego – mówił Michał Rzytki. I podkreślał, że w drugim obszarze celu redukcji zużycia środków ochrony roślin część interwencji została przypisana produkcji integrowanej, która obecnie nie jest rozbudowanym systemem, który jest powszechny i zrozumiały dla konsumentów i producentów.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

- W tej chwili jest robiony przegląd metodyk, który ma polegać na tym, że zarówno jest rozszerzenie zakresu na nowe produkty, na nowe uprawy. I pogłębieniu, przeciwko którym rozwiązaniom jesteśmy w stanie zastosować metody biologiczne tak aby zastąpić te chemiczne – powiedział Michał Rzytki.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Giełda rolna tu znajdziesz płody rolne.