Najbardziej znanym i kojarzonym owadem związanym z zapylaniem jest pszczoła miodna. Drugimi w kolejności są trzmiele i trzmielce, czyli nazywany w ten sposób rodzaj pszczół o krępej budowie i gęstym owłosieniu. Wśród pszczołowatych znajdują się również pszczoły samotnice, do których zaliczane są m.in.: lepiarka, murarka i miesierka.

Każdy doskonale wie, że pszczołowate są bardzo pożyteczne i odpowiadają za wysokość plonów. Dodatkowo pszczoła miodna ma znaczenie gospodarcze, gdyż wytwarza miód, wosk czy kit pszczeli. Ostatnio dużo mówi się o malejącej populacji pszczół. Często to wynika z degradacji ich środowiska, brakiem pożywienia, chorobami (warroza) czy w końcu nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin.

Dzikie pszczoły, w tym trzmiele i samotnice zakładają swoje gniazda w ziemi, źdźbłach traw, szczelinach muru, spękaniach kory drzew czy starych ptasich gniazdach. Miejsca ich bytowania często znajdują się na nieużytkach, w gruzowiskach, starych szopach etc. W małych ogrodach czy działkach takie miejsca nie są szczególną ozdobą.

Założenie własnej pasieki jest nie lada wyzwaniem i często dla osoby bez doświadczenia nie do zrealizowania. Gatunki dzikich pszczół samotnic możemy zwabić wykonując dla nich bardzo estetyczne „domki", które z pewnością będą ozdobą naszego ogrodu czy działki.

Pszczoły samotnice nie tworzą kolonii i nie są agresywne. Samica samodzielnie wyszukuje miejsce, gdzie może złożyć jaja. Do każdej wolnej komory lęgowej, której średnica otworu wynosi 7 mm, składa po jednym jaju oraz umieszcza grudki pyłku. Następnie otwór komory zalepia gliną. Samica łącznie składa ok. 20. Wykonując budki lęgowe dla tych pszczół, możemy przyczynić się do wzrostu ich liczebności.

Budkę lęgową wykonujemy z drewnianych desek, tak aby miała kształt sześcianu. Do środka wkładamy różne przedmioty, które zawierają otwory. Zazwyczaj umieszcza się w takiej budce: mini snopki składające się ze źdźbeł traw (miskant, bambus, pędy bzu czarnego lub żylistka szorstkiego). Należy pamiętać, aby większość z nich posiadała otwory o odpowiedniej średnicy oraz były ucięte na długość ok. 30 cm. W budce możemy umieścić również ścisło związane, suche, krótko ścięte gałązki (fot.1).

Aby urozmaicić wnętrze takiego domku, możemy umieścić w nim kawałki cegieł kratówek, zwiniętą w rulon tekturę falistą, kawałki grubych deseczek z nawierconymi dziurkami, czy gliniane doniczki wypełnione gliną również z nawierconymi dziurkami (fot.2). Z przedniej strony budki przytwierdzamy siatkę z niewielkimi oczkami.

Inną formą gniazda dla pszczół jest wykonana z drewna budka z daszkiem (fot.3), w której wywiercamy dziurki o odpowiedniej średnicy lub powieszone do góry dnem doniczki (fot.4), w których umieściliśmy wcześniej dobrze przytwierdzone pędy traw. Należy pamiętać, aby takie budki ustawić w zacisznym miejscu lub powiesić na jakimś drzewie.

Należy również wspomnieć, że nawet jeśli wykonamy taką budkę, to pszczoły nie wprowadzą się jeśli nie będą mieć dostępu do pokarmu. Warto zatem pomyśleć o miododajnych roślinach, które są ozdobne, a dla nich są atrakcyjnym źródłem pożywienia. W takich budkach swoje gniazda zakładają również inne pożyteczne owady głownie z rodziny muchówek czy błonkówek, a także pluskwiaki.