Jest to dość ciekawy rok, gdyż po wysokich opadach w styczniu i lutym, marzec w całym kraju był suchy i dopiero w kwietniu na Lubelszczyźnie wystąpiły opady wynoszące około 50 mm, co poprawiło sytuację wodną, ale także  opóźniło siewy. Na tą chwilę obserwowane jest słabe działanie zabiegów opartych na glifosacie, wykonanych w celu zniszczenia chwastów rosnących w międzyplonach (spowodowane niską temperaturą oraz ogólnie słabszym działaniem glifosatu w okresie wiosennym). Kwiecień 2022 zapisuje się jako miesiąc raczej zimny i podobnie jak w roku 2021 wpływa to na wolniejsze wschody buraków cukrowych oraz chwastów.

Jakie ryzyka wynikają z niskich temperatur?

Niskie temperatury w znaczących stopniu obniżają działanie herbicydów. Jednak czynników pogarszających skuteczność ich działania można wskazać więcej, są to: susza, silne zapylenie powierzchni chwastów pyłem nanoszonym przez wiatr i koła ciągnika.

Występująca w centrum i na zachodzie susza, opóźniła wschody chwastów. Póki co wzeszły przede wszystkim samosiewy rzepaku. Ich wschody obserwujemy już od początku kwietnia. Ponadto, na wielu plantacjach powschodził także już bodziszek drobny - ten chwast ze względu na tolerancję na wiele herbicydów będzie zyskiwał na znaczeniu. Są siewki chabra bławatka, przytulii czepnej, rdestów –w zależności od pola, każde z nich ma swoją pulę chwastów dwuliściennych. Co ważne, na wcześnie założonych plantacjach pojawia się już komosa biała.

Program dostosowany do „Zielonego Ładu”

Czym zatem odchwaszczać buraki? Programów jest wiele. Na jednej z plantacji położonej na Lubelszczyźnie będzie realizowany program zaproponowany przez firmę Agromix. Jej losy możecie śledzić w przygotowanym dla tego celu serwisie specjalnym. 

To już drugi sezon, w którym plantacja demonstracyjna będzie prowadzona w oparciu na programie zawierającym w stosunku do innych programów ochrony, zredukowane dawki herbicydów aż o 50%.

Burak a stres herbicydowy

Właśnie  wysokie dawki herbicydów stosowane w uprawie buraka, są jednym z czynników wpływających na redukcję plonów. Skutki uboczne zbyt „obfitych” dawek herbicydów są obserwowane poprzez niższe plony korzeni i cukru, spowolnienie wzrostu i czasu jaki potrzebują rośliny na zakrycie międzyrzędzi, a także osłabienie roślin na inne czynniki jak susza czy choroby.

Co jest prawdą zarzuca się dobrym adiuwantom wprowadzanie do roślin uprawnych większych ilości herbicydów, ale jednocześnie dobre adiuwanty pozwalają na całej plantacji zastosować mniej herbicydu i dzięki temu czas i siła obciążenia metabolizmu buraka jest mniejsza i krótsza.

Herbicydy stosowane w wysokich dawkach obciążają buraka przez cały sezon. W wyniku opadów, mogą przemieszczać się po okresie zwalczania chwastów poza obszar intensywnego rozpadu. Stamtąd są pobierane przez buraki w sierpniu, wrześniu, a nawet w listopadzie, zakłócając procesu rośliny i wprowadzając niepotrzebne pozostałości do roślin

Program odchwaszczanie na 2022

Program zwalczania chwastów jest w niezmienionej formie jak w roku ubiegłym. Bazuje na pięciu substancjach czynnych (triflusulfuron metylu, etofumesat, metamitron, lenacyl, chlopyralid), w dawkach zaniżonych.

Dopełnieniem programu jest adiuwant Atpolan BIO 80 EC Premium, stosowany w każdym zabiegu w dawce 1,5 l/ha. Rolą adiuwanta jest wprowadzenie herbicydów do chwastów. Bez niego, należałoby zastosować wyższe dawki herbicydów, co nie zawsze prowadzi do zadowalającego efektu.

Program odchwaszczania, proponowany przez firmę Agromix
Program odchwaszczania, proponowany przez firmę Agromix

Glifosat przed wschodami - kiedy stosować, czy warto?

Glifosat jest herbicydem o działaniu totalnym. Jego stosowanie przed wschodami zalecamy wyłącznie w sytuacji, gdy na polu pozostało sporo żywych roślin poplonowych oraz chwastów, a także gdy po siewie buraków cukrowych obserwujemy intensywne wschody komosy białej. Glifosatu nie stosujemy na siewki innych chwastów jak np. rzepaku - ten chwast jest całkowicie niszczony w zabiegach powschodowych i nie stanowi problemu.

Przygotowanie opryskiwacza do zabiegu - podstawa dobrej ochrony

Burak cukrowy w stosunku do innych roślin uprawnych jest o 1000 razy bardziej wrażliwy od innych roślin na herbicydy. Stosunkowo łatwo dochodzi do likwidacji plantacji buraków, w wyniku przedostania się na pole niepożądanych substancji czynnych. Dotyczy to herbicydów kukurydzianych, zbożowych i innych, a w szczególności należących do grupy sulfonylomoczników.

Podobnie jak czystą wodą nie umyjemy ubrudzonych rąk, tak też czysta woda nie myje opryskiwacza.  Firma Agromix rekomenduje preparat Clean Max. W stosunku do innych preparatów na rynku Clean Max posiada bardzo sprawny system myjący, pozwalający na „wyciągnięcie” ze ścian opryskiwacza wszystkich herbicydów, a szczególnie sulfonylomocznikowych, które mają zdolności do zalegania nawet przez kilka lat.

Zaletą Clean Max jest brak podchlorynu sodu i ługu sodowego, a także innych związków opartych na sodzie - te substancje bardzo dobrze rozkładają substancje czynne, ale przy okazji powodują korozję metalowych elementów opryskiwacza, co prowadzi do ich zniszczenia. Szczególnej uwagę należy przykładać do opryskiwaczy bez systemu myjącego - opryskiwacz należy zalać „pod korek” na pracującym mieszadle z odpowiednią ilością Clean Max, a następnie wypuszczać ciecz przez belkę opryskową.