Wymagana od tego roku obligatoryjna integrowana ochrona roślin oraz niekorzystne zmiany w ustawie dotyczącej rejestracji środków ochrony roślin spowodowały, iż program ochrony malin ogranicza się tylko do jednego środka zwlczajacego przędziorki.

Szkodliwość przędziorków na plantacji maliny jest bardzo duża. Liczne i długotrwałe występowanie szkodnika powoduje zagłodzenie rośliny, ponieważ  roztocza wysysają soki roślinne. Ich długotrwałe żerowanie może prowadzić do dużych strat w ilości i jakości plonu, sięgające nawet kilkadziesiąt procent. Na liczebność szkodnika istotny wpływ ma sucha i upalna pogoda.

Wysoka temperatura i niska wilgotność sprzyjają występowaniu szkodnika.Obecnie nawet jedno pokolenie przędziorków może zamknąć cykl rozwojowy w ciągu 6-7 dni. W ciągu okresu wegetacyjnego może wystąpić 5-6 pokoleń. Zżółknięte liście oraz słabe przyrosty roślin sugerują liczne występwanie szkodników. Przędziorki najczęściej żerują i porażają najmłodsze liście.

Do zwalczania szkodników w programie ochrony zarejestrowany jest tylko jeden środek Ortus 05 EC w dawce 1,5L/ha, stosowany maksymalnie dwa razy w sezonie. Ograniczenie ochrony tylko do jednego środka, może powodować, iż pojawią się rasy odporne na ten preparat i ochrona jest nieskuteczna.

Pewnym uzupełnieniem środków ochrony są preparaty, które ograniczają występowanie szkodnika. Takim preparatem jest Afik zawierający w swoim skałdzie polisacharydy. Tworzą one  na liściu powłokę, która powoduje, że szkodniki duszą się. Stosuje się go w dawce 0,3 proc (300ml/100l wody). Preparat nie posiada karencji dlatego można stosować go w czasie zbiorów. W niektórych uprawach może powodować poparzenia liści (na malinach, wiśniach), dlatego zalecana jest ostrożność podczas jego stosowania.

Kolejnym preparatem pomocnym w zwalczaniu przędziorka na malinie jest nawóz Prev B2 wykonany na bazie naturalnego olejku pomarańczowego  zawierającego d-limonen. Ten naturalny terpen rozpuszcza chitynę, z której zbudowany jest pancerzyk przędziorków. Dodatkowo ogranicza również wystepowanie szarej pleśni . Prev B2 można stosować w czasie zbiorów i nie wymaga okresu  karencji. Ze względu na to, iz podczas słonecznej upalnej pogody  łatwo odparowuje, należy stosować go pod wieczór.

Zarówno preparat Ortus 05 EC, jak i w/w preparaty wspomagające działają kontaktowo, dlatego skuteczność zabiegu w dużej mierze zależy od techniki jego wykonania. Aby skutecznie zwalczać przędziorki trzeba dokładnie monitorować plantacje. Wymieszanie pokoleń tj. obecność jaj i form ruchomych na roślinach powoduje, że skuteczne zwalczenie szkodników jednym lub dwoma zabiegami jest niemożliwe.