Według prof. Zenona Woźnicy z UP z Poznania jakość wody w bardzo duży sposób determinuje efektywność oprysku. Woda bowiem jest nośnikiem herbicydu i od jej jakości zależy wiele. Problemem najczęściej jest nieodpowiednia jakość wody używanej do oprysku. Twarda bądź brudna woda zawiera bowiem bardzo wiele naładowanych jonów lub innych cząstek, które mogą wchodzić w reakcje z substancją aktywną herbicydu.

Wrażliwe na jakość wody są szczególnie następujące substancje aktywne wielu herbicydów takie jak: dikwat oraz parakwat (ze względu na dodatni ładunek), sulfonomoczniki (tu ma znaczenie głównie pH wody) oraz herbicydy na bazie glifosatu.

Według badań, większość wód wykorzystywanych do oprysków to wody twarde lub bardzo twarde. Dla przykładu można przytoczyć pewne badania naukowe nad wpływem jakości wody na zniszczenie perzu glifosatem. Według tych badań skuteczność herbicydu w warunkach twardej wody wynosi 33 proc., natomiast przy stosowaniu wody miękkiej efektywność zwiększa się do 89 proc.

W takiej sytuacji by zwiększyć efektywność herbicydów mamy dwa rozwiązania: albo zmienimy źródło wody lub dobierzemy odpowiedni adiuwant. Najlepszym wyjściem jest połączenie tych dwóch rozwiązań.

Odpowiednio dobrany adiuwant to taki, który ogranicza w sposób kompleksowy ujemny wpływ czynników decydujących o skuteczności herbicydów. Zapewnia dobre zatrzymanie kropel opryskowych na powierzchni liścia powodując jego zwilżenie. Umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy opryskowej i zapobiega jego krystalizacji na powierzchni. Rozpuszcza kutykulę, zapewnia szybsze przemieszczenie się substancji, zabezpiecza substancję przed zmyciem przez deszcz. Poza tym chroni opryskiwacz przed wytworzeniem trudnych do usunięcia osadów.

Spośród wielu dostępnych adiuwantów są adiuwanty modyfikujące oraz aktywujące.Z połączeniu tych dwóch rodzajów adiuwantów powstały adiuwanty kompleksowe i to one są obecnie uważane za adiuwanty najnowszej generacji i właśnie je warto dodawać do cieczy użytkowej w celu podniesienia efektywności oprysku.