Przypominamy w jakich temperaturach najlepiej działają przykładowe substancje czynne, które można aplikować w okresie wiosennym. W tym roku z powodu niestandardowych warunków pogodowych, czyli długiej i ciepłej jesieni, a także wyjątkowo ciepłej i bezśnieżnej zimie, chwasty rozwijają się bardzo prężnie. Dlatego nawet tam, gdzie wykonano jesienne zabiegi herbicydowe, może okazać się, że potrzebna będzie korekta.

Najlepiej oczywiście, aby były one podawane w temperaturach mieszczących się w granicach 10-25 st. C. Warto zwrócić szczególną uwagę na tzw. minimalne temperatury w których można podawać środki. Często zakresy są zamieszczone w etykietach-instrukcjach preparatów.

Źródło: Integrowana Ochrona Rzepaku IOR-PIB
Źródło: Integrowana Ochrona Rzepaku IOR-PIB

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ niższa temperatura przyczynia się do ograniczenia działania środka (słabsze pobieranie i transport substancji czynnej). Oczywiście znaczenie ma też maksymalna temperatura podczas aplikacji (może powodować poparzenie roślin, chlorozy i nekrozy), ale w okresie wczesnowiosennym ma ona mniejsze znaczenie.

W walce z chwastami dwuliściennymi w uprawie rzepaku często wykorzystywane są środki na bazie chlopyralidu (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego), którego minimalna temperatura to 3-6 st. C, optymalna 10-12 st. C, a maksymalna 25 st. C. Kolejną jest pikloram (z grupy pirydyn), którego minimum dla mieszanin wynosi 6 st. C. Z kolei Arylex (halauksyfen metylu) działa od 2 do 25 st. C.

Z kolei w zbożach chlorotoluron można podawać przy temperaturze nieco poniżej 0 st. C. Blisko tej temperatury działają też triasulfuron i izoproturon, ale optymalne dla nich to odpowiednio 10-12 st. C i 6-8 st. C.

Dla herbicydów z grupy fenoksykwasów (2,4-D, MCPA) minimalna średnia temperatura to 8 st. C. Z kolei od 6 do 10 st. C wymagają sulfonylomoczniki jak np. jodosulfuron czy chlorosulfuron.

Poniżej przedstawiamy wybrane substancje czynne i ich zakres temperaturowy (Źródło: IOR-PIB):
- chlorotoluron (min. -3 st. C, optymalna 0-15 st. C, maks. 20 st. C),
- glifosat (min. 0 st. C, optymalna >15 st. C, maks. 28 st. C),
- pinoksaden (min. 1-2 st. C, optymalna >4 st. C, maks. 20 st. C),
- tribenuron metylowy (min. 2-4 st. C, optymalna 7-25 st. C, maks. 25 st. C),
- chlopyralid (min. 3-6 st. C, optymalna 10-12 st. C, maks. 23 st. C),
- florasulam (min. 4-5 st. C, optymalna 10-25 st. C, maks. 25 st. C),
- amidosulfuron (min. 5-6 st. C, optymalna 12-15 st. C, maks. 20 st. C),
- jodosulfuron (min. 6-10 st. C, optymalna 11-15 st. C, maks. 20 st. C),
- karfentrazon (min. 7 st. C, optymalna 10-20 st. C, maks. 20 st. C),
- chlorosulfuron (min. 8 st. C, optymalna 10 st. C, maks. 15 st. C),


- propoksykarbazon (min. 8 st. C, optymalna 15-20 st. C, maks. 20 st. C),
- dikamba (min. 8 st. C, optymalna 15-20 st. C, maks. 22 st. C),
- 2,4 D (min. 8-12 st. C, optymalna 15-20 st. C, min. 25 st. C),
- MCPA (min. 8-12 st. C, optymalna 20 st. C, maks. 25 st. C),
- fenoksaprop-P-etylu (min. 10 st. C, optymalna 15-22 st. C, maks. 28 st. C).