• Do zwalczania chwastów wczesną wiosną powinniśmy dobrać substancje o niskich wymaganiach termicznych.
  • Każda substancja wykazuje się najlepszym działaniem w optymalnych dla siebie przedziałach temperaturowych.

Jednoliścienne nawet przy 0 ℃

Jeśli jesienią nie wykonywaliśmy zabiegu przeciw chwastom jednoliściennym, a jednocześnie zboża wysiewane były późno (np. po burakach cukrowych), to wczesną wiosną możemy podać chlorotoluron. Substancję tę aplikować można jeszcze w fazie krzewienia zbóż, a co ważne charakteryzuje się niskim progiem termicznym. Chlorotoluron możemy stosować nawet przy temperaturze - 3℃. Jednakże nie zadziała on póki ujemne wskazania słupka rtęci będą się utrzymywać - uaktywnienie substancji nastąpi po przekroczeniu 0℃. 

Żadna inna substancja w okresie wczesnowiosennym nie wykazuje się aż tak niskimi wymaganiami termicznymi. Niemniej wartą rozważenia opcją są także pinoksaden i piroksysulam. To bardzo dobre rozwiązania jeśli chodzi o zwalczanie chwastów jednoliściennych (rzecz jasna jeśli na plantacji nie mamy do czynienia z biotypami miotły odpornymi na ALS - piroksulam należy do inhibitorów ALS). Obie substancje mogą być stosowane przy stosunkowo niskich temperaturach. Pinoksaden według różnych badań działa od 1 ℃, choć niektóre dane wskazują, że może działać już od 0 ℃. Natomiast piroksysulam (nazwa zamiennie stosowana z piroksulamem) skuteczność wykazuje już od 5 ℃. 

Jeśli chodzi o substancje do zwalczania chwastów jednoliściennych mamy do dyspozycji także jodosulfuron metylosodowy oraz fenoksaprop - p - etylu. Jodosulfuron można podawać od 6 ℃ - choć część badań wskazuje na próg 8 - 10 ℃. Na pierwsze zabiegi wiosenne przy niższych temperaturach niekoniecznie najlepszym wyborem będzie fenoksaprop - p - etylu. To bardzo dobra substancja, ale jej zastosowanie polecamy raczej na nieco późniejszy okres (stosowana jest bezpiecznie nawet do fazy liścia flagowego). Wymaga jednak 10 ℃ do działania. 

Tabela 1. Wymagania termiczne wybranych substancji aktywnych herbicydów stosowanych w zbożach wiosną (w ℃). Na podstawie wybranych źródeł i opracowań Karol Bogacz. 
Tabela 1. Wymagania termiczne wybranych substancji aktywnych herbicydów stosowanych w zbożach wiosną (w ℃). Na podstawie wybranych źródeł i opracowań Karol Bogacz. 

 

Nie tylko temperatura

Jeśli chodzi o chwasty dwuliścienne to te mogą być co do zasady zwalczane z reguły w nieco dłuższym oknie czasowym. Jednakże im późniejsza reakcja tym większe ryzyko trudniejszej eliminacji niepożądanych roślin. Zabieg we wczesnych fazach jest pewniejszym rozwiązaniem. I tak np. tribenuron metylu działać będzie już od 2 ℃, a chlopyralid od 3 ℃. Od 4 ℃ potwierdzone jest działanie florasulamu.

Pamiętajmy, że minimalne temperatury nie są tożsame z optymalnymi. Każda substancja ma określony próg działania w pełni optymalnego. Dodajmy także, że oprócz wskazań słupków rtęci na skuteczność zabiegu ma również wpływ wilgotność powietrza (przy bardzo niskich i na drugim biegunie również bardzo wysokich poziomach wilgotności skuteczność spada). Kolejna kwestia to formulacja preparatu.

Najnowsze rozwiązania w tym zakresie pozwalają w niektórych przypadkach na wykonywanie zabiegów w niższych temperaturach. Informacja taka powinna zostać zawarta w etykiecie produktu. Wspomnieć należy także, że w przypadku stosowania herbicydu składającego się z dwóch lub więcej substancji (ewentualnie mieszanki dwóch lub trzech produktów) o możliwości zastosowania decyduje substancja, gdzie próg termiczny jest najwyższy.