Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin reprezentuje branżę środków ochrony roślin. - Wspiera działania dążące do wytwarzania żywności bezpiecznej oraz dodatkowo w przystępnych cenach – zgodnie z prawem i oczekiwaniami społecznymi. Realizuje różnorodne zadania i projekty, mające na celu kompleksowe informowanie i edukację na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Jednym z celów Stowarzyszenia jest promowanie idei zrównoważonego rolnictwa – informuje PSOR.

Zrównoważone rolnictwo

- W 2015 r. wszystkie kraje zgodziły się, że współczesny porządek świata wymaga przekształceń. ONZ przyjęło program działań (17 celów i 169 zadań) definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Wiele z Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w programie dotyczy rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego, środowiska i zmiany klimatu. Ich realizacja do 2030 r. ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do minimalizacji nierówności społeczno-ekonomicznych i wsparcia rozwoju, przy ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne. Kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju ma być ogłoszony pod koniec 2019 r. Europejski Zielony Ład dla Unii Europejskiej i jej obywateli, obejmujący wiele różnych aspektów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym. Celem nadrzędnym Zielonego Ładu jest do 2050 r. uczynić Europę pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu – informuje w raporcie „Klimat, środowisko, biznes" Stowarzyszenie.

Jak czytamy w raporcie, nie ma wątpliwości co do tego, że wspomniane programy i strategie są potrzebne. Zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności, łagodzenie zmian klimatu i powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej to kluczowe kwestie, decydujące o naszej przyszłości. - Zrównoważenie rolnictwa, czyli wszystkich procesów produkcyjnych, finansowych, prawnych i społecznych, koniecznych dla wyprodukowania żywności, nie jest prostym przedsięwzięciem. Dlatego wymaga zaangażowania państwa, przedsiębiorców, uniwersytetów oraz instytutów naukowych – uważają autorzy publikacji.

Branża środków ochrony roślin

Należy podkreślić, że branża środków ochrony roślin poddawana jest wymaganym regulacjom i inwestujemy w technologie oraz innowacyjne rozwiązania, poprawiające bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin. - Ogłoszone przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (CropLife Europe) w 2020 r. zobowiązania producentów środków ochrony roślin na najbliższą dekadę pokazują, że branża poważnie podchodzi do koniecznych zmian oraz oczekiwań społecznych dotyczących produkcji żywności oraz ochrony środowiska. Zobowiązania te przedstawione na stronie 8 obejmują trzy kluczowe obszary: innowacje i inwestycje, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ochronę ludzi i środowiska – czytamy.

Źródło: PSOR
Źródło: PSOR

- W ramach podjętych zobowiązań branża zainwestuje ponad 14 miliardów euro w nowe technologie i bardziej zrównoważone produkty. Oprócz inwestycji planowane jest również zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin oraz zmiana podejścia do szkoleń dla rolników – zgodnie z wymogami polityki zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin – wynika m.in. z raportu.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zrzesza krajowych i międzynarodowych producentów oraz importerów działających w Polsce: ADAMA Polska Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., CIECH Sarzyna S.A., Corteva Agriscience Poland sp. z o.o., FMC Agro Polska Sp. z o.o., Nufarm Polska Sp. z o.o., Sumi Agro Poland Sp. z o.o., Syngenta Polska Sp. z o.o., UPL Polska Sp. z o.o.