Monitoring przeprowadzono na wybranych plantacjach następujących gatunków roślin włóknistych i zielarskich:

  • len (Linum usiytatissimum L.)
  •  konopie włókniste ( Cannabis sativa L.)
  • melisa lekarska (Melissa officinalis L.)
  • majeranek ogrodowy  (Origanum majorana L.)
  • cząber (Satureja hortensis L.)

Monitoring obejmował następujące lokalizacje:
Len (5 lokalizacji):
- Witaszyce (woj. wielkopolskie)
- Stary Sielec (woj. dolnośląskie)
- Pętkowo (woj. wielkopolskie)
- Wojciechów (Woj. opolskie)
- Nowa Wieś Królewska (woj. wielkopolskie)

Konopie (4 lokalizacje z wieloma plantacjami):
- woj. dolnośląskie (3 plantacje)
- woj. podkarpackie (pięć plantacji)
- woj. lubelskie (3 plantacje)

Majeranek ( 2 lokalizacje)
-Plewiska (woj., wielkopolskie)
- Jarocin (woj. wielkopolskie)

Cząber (2 lokalizacje)
- Pleszew (woj. wielkopolskie
- Szepietowo (woj. białostockie)

Melisa lekarska (2 lokalizacje);
- Plewiska (woj. wielkopolskie)
- Szepietowo (woj.. białostockie)

Jak podaje Instytut wszystkie plantacje były monitorowane kilka razy w okresie wegetacyjnym, w fazach wzrostu, które wymagały wzmożonej obserwacji: tj. siewy, sadzenie roślin do podłoża, szybki wzrost, przed kwitnieniem i w fazie dojrzałości. Dodatkowo obserwacje odbywały się w czasie niekorzystnych warunków pogodowych dla roślin a korzystnych
dla rozwoju patogenów i występowaniu szkodników.

Poza monitorowanymi plantacjami u rolników założono doświadczenia polowe i szklarniowe na terenie Instytutu w celu częstych obserwacji. Dla każdego monitorowanego gatunku założono poletka dla dwóch odmian. Zarówno z monitorowanych plantacji u producentów jak i plantacji doświadczalnych pobierano materiał roślinny w celu badań mikrobiologicznych w celu oceny występowania mikroorganizmów szkodliwych. 

Co obejmował monitoring?

Monitoring w przypadku poszczególnych roślin dotyczył:

Len: zgorzel siewek, septorioza, pchełka i inne szkodniki

Konopie: Fusarium, szara pleśń, Colletotrichum, Sclerotinia sclerotiorum, mszyca konopna,

Majeranek: choroby grzybowe, plamistości.

Cząber: choroby grzybowe korzeni i pędu, plamistości

Melisa lekarska: septorioza, szara pleśń, szkodniki.

Płody rolne sprzedasz na Giełdzie Rolnej.

Jakie patogeny zdiagnozowano na plantacji w 2021 r.?

LEN

- stwierdzono występowanie zgorzeli siewek lnu na jednej plantacji w woj.
wielkopolskim – nie stanowiło ono dużego zagrożenia. Patogeny występujące na roślinach lnu:
- Fusariu, oxysporum f.sp. linii ,
- F. culmorum,
- F. gibbosum
- Na jednej z plantacji(Nowa Wieś Królewska) przy zbiorze stwierdzono na
nasionach znaczne ilości gatunku - B. cinerea (szara pleśń). 

Szukasz środków ochrony roślin? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

KONOPIE WŁÓKNISTE

- Na plantacjach konopi nie stwierdzono porażenia siewek chorobami grzybowymi, kilka przypadków występowania fuzaryjnego więdnięcia siewek zaobserwowano w woj. dolnośląskim. Były porażone gatunkiem
- F. oxysporum , f. sp. cannabis
- F. avenaceum
- Na plantacjach konopi w województwie podkarpackim zaobserwowano
występowanie mszycy konopnej Phorodon cannabis - ostrzeżono przed szkodnikiem pozostałych rolników.

Na początku lipca w woj. lubelskim występowało porażenie konopi (na dwóch
plantacjach) grzybem: Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa).

Pobrano (w połowie lipca) próby usychających kwiatostanów do oceny
mikrobiologicznej. Po przeprowadzeniu analizy mikologicznej (wyizolowaniu
patogenów i ich identyfikacji do gatunku) wykazano porażenie wiech konopnych takimi gatunkami grzybów patogenicznych jak:
- Fusarium avenaceum L.
- F. equiseti
- F. culmorum
- Colletotrichym gleosporioides
- Botrytis cinerea
- Septoria cannabis (Lasch) Sacc

MAJERANEK OGRODOWY I CZĄBER:

Na plantacjach majeranku i cząbru nie zaobserwowano w okresie wegetacji
wystąpienia porażenia roślin. Z plantacji doświadczalnych pobrano próby do oceny mikrobiologicznej. Nie wykazały wystąpienia porażenia na roślinach. W przypadku roślin zielarskich monitorowano odporność na niskie temperatury i czas aklimatyzacji na zewnątrz po wysadzeniu ze szklarni

MELISA LEKARSKA

- na plantacjach melisy lekarskiej w Plewiskach zaobserwowano objawy septoriozy (na jednej z odmian). Badania mikroskopowe potwierdziły występowanie - Septoria melisae.

Opracowanie dostępne jest na Platformie Sygnalizacji Agrofagów IOR-PIB w Poznaniu.