Na ten temat mówi więcej Ron Baruchi, dyrektor generalny Agmatix, który globalnie ocenia, że w tym roku będziemy świadkami coraz większej liczby rozwiązywań cyfrowych. Poniżej omawia on cztery największe nadchodzące trendy w agroinformatyce, które pojawią się w 2023 roku i później.

Koncentracja na zwiększaniu produkcji w celu zaspokojenia rosnących globalnych potrzeb

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że do 2050 roku będziemy musieli wyprodukować o 60 proc. więcej żywności, aby wyżywić światową populację, która liczy prawie 10 miliardów. Nawet jeśli osiągniemy ten cel, 300 milionów ludzi nadal będzie borykać się z niedoborem żywności.
Kraje rozwijające się będą odgrywać kluczową rolę w globalnych dostawach żywności. Dziś kraje takie jak Filipiny i Kolumbia ustanawiają rekordy eksportu z USA. W 2023 r. kraje rozwijające się będą nadal odpowiadać za większość wzrostu amerykańskiego eksportu produktów rolnych.

Jak wskazuje US Farm Service Agency, w Stanach Zjednoczonych będzie o 1,2 miliona akrów mniej przeznaczonych na produkcję kukurydzy. W rezultacie rolnicy będą musieli uzyskiwać znacznie wyższe plony ze swoich gruntów, aby zaspokoić zapotrzebowanie na etanol, paszę dla zwierząt i żywność przy rosnącej globalnej populacji.

- W ciągu ostatnich kilku lat przemysł rolniczy został poważnie dotknięty ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zakłóceniami w łańcuchu dostaw związanymi z COVID-19 i światowymi problemami gospodarczymi. Czynniki te będą się utrzymywać, a dołączą do nich kolejne, niosąc ze sobą potencjał zmiany rzeczywistości 2023 r. z tych przewidywanych perspektyw – ocenia Baruchi.

Zwiększone wykorzystanie narzędzi cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji

Wraz ze wzrostem opcji różnych technologii, era cyfrowa w rolnictwie nadal się rozwija. Od pomiaru poziomu składników odżywczych w glebie po monitorowanie nawadniania i wykorzystanie obrazów dronów do mapowania i szacowania obecności chorób, sztuczna inteligencja (AI) będzie stale obecna w produkcji rolnej nie ważne na jakiej wielkości gospodarstwa.

- Przewiduje się, że do 2050 r. globalne wydatki na inteligentną technologię i połączone systemy w obszarze rolnictwa potroją się. Obejmuje to sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Przewiduje się, że same wydatki na sztuczną inteligencję będą rosły w skumulowanym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 25,5% w latach 2020-2026, ostatecznie osiągając 4 miliardy dolarów, a wraz z tym wzrosną możliwości tych technologii – informuje Ron Baruchi.

Ściśle powiązane, syntetyczne dane są często wykorzystywane do sprawdzania modeli AI. Oparta na rzeczywistych danych i stworzona przez model wykorzystujący parametry rzeczywistych zestawów danych, może być wykorzystana do stworzenia „cyfrowego bliźniaka”.

Szersze wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego, przede wszystkim w celu obniżenia kosztów

Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje inteligentne, połączone systemy technologiczne w celu poprawy wyników hodowców. Hodowcy mogą zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby – a wszystko to jest na wagę złota w dzisiejszym świecie – dzięki narzędziom, które wspierają monitorowanie upraw i plany ukierunkowanego odżywiania upraw. Rok 2023 przyniesie ekscytujące aktualizacje w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego.

- W 2023 r. stosowanie precyzyjnych narzędzi AgTech do precyzyjnego stosowania nawozów będzie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na rosnące koszty nawozów. Koszty nawozów wzrosły najbardziej ze wszystkich nakładów w 2022 r., a prognozy przewidują dalszy wzrost w nadchodzącym roku. Przy tych rosnących kosztach precyzyjna rolnictwo i cyfrowe narzędzia do stosowania nawozów stają się coraz bardziej opłacalną inwestycją – podaje.

Ciągłe skupienie się na zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony rozwój nie jest nowym trendem ani tematem w 2023 r., ale można bezpiecznie założyć, że firmy podwoją swoje wysiłki w tym kierunku. Aby to zrobić, będą musiały określić ilościowo swój wpływ na zrównoważony rozwój. Branża rolnicza będzie miała podobne możliwości zaangażowania się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z nową energią.

- Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, istnieją również korzyści finansowe wynikające ze zrównoważenia środowiskowego. Oprócz licznych rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla dostępnych dla amerykańskich producentów, Służba Ochrony Zasobów Naturalnych USDA oferuje pomoc techniczną i wsparcie finansowe na rzecz poprawy jakości powietrza, ochrony wód gruntowych i powierzchniowych, stanu gleby, ulepszonych lub utworzonych siedlisk dzikich zwierząt i nie tylko. Bycie na bieżąco ze wszystkimi zmianami w branży rolniczej może być wyzwaniem. Jednak w obliczu presji ze strony zmieniającego się klimatu i rosnącej liczby ludności konieczne jest dostosowanie się – mówi Ron Baruchi, dyrektor generalny Agmatix.

Szybkie zrozumienie wpływu nowych technologii lub praktyk produkcyjnych na plony i jakość ma kluczowe znaczenie dla wprowadzania rentownych i zrównoważonych zmian. Przegląd dostępnych badań może pomóc w stworzeniu modeli upraw do przewidywania wzrostu i rozwoju roślin. Co więcej, prowadzenie własnych badań poprzez próby terenowe może dać dokładniejsze wyniki dla własnych praktyk, rodzaju gleby, klimatu itp. Jest to kolejny obszar, który rozwija się i nie bez powodu, ponieważ rolnicy coraz bardziej inwestują w maksymalne wykorzystanie ich ziemi.