Infopole firmy Syngenta to system monitoringu chorób i szkodników na polach uprawnych. Jest narzędziem wspomagania decyzji w ochronie roślin. Informacje o zagrożeniach spływają z 24 punktów pomiarowych, równomiernie rozmieszczonych na terenie całej Polski. Od 12-tu lat tworzą go eksperci, którzy podczas okresu wegetacji codziennie monitorują warunki atmosferyczne, obserwują uprawy, odnotowują występowanie oraz stopień nasilenia szkodników i chorób.

Sprawdziliśmy właśnie przez system Infopole trzy lokalizacje i trzy uprawy: rzepak, pszenicę i jęczmień.

Województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, miejscowość: Miłosław.

1. Rzepak ozimy (Faza rozwojowa BBCH: 24-26)
- chwasty jednoliścienne,
- pchełka rzepakowa,
- śmietka kapuściana,
- gnatarz rzepakowiec,
- mszyca kapuściana.

2. Pszenica ozima (faza rozwojowa BBCH: 12)
- chwasty jedno i dwuliścienne,
- mszyce zbożowe,
- mączniak prawdziwy.

3. Jęczmień ozimy (faza rozwojowa BBCH: 18)
- chwasty jedno i dwuliścienne,
- mszyce zbożowe,
- ploniarka zbożówka,
- mączniak prawdziwy,
- plamistość siatkowa,
- rynchosporioza liści.


Województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, miejscowość Miłomłyn.

1. Rzepak ozimy (faza rozwojowa BBCH: 16-19)
- tantniś krzyżowiaczek,
- pchełka rzepakowa,
- pchełka ziemna,
- śmietka kapuściana,
- mszyca kapuściana,
- czerń krzyżowych,
- mączniak rzekomy,
- sucha zgnilizna kapustnych.

2. Pszenica ozima (faza rozwojowa BBCH: 12-16)
- chwasty jedno i dwuliścienne,
- mszyce zbożowe.

3. Jęczmień ozimy (faza rozwojowa BBCH: 12-16)
- chwasty jedno i dwuliścienne.

Województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, miejscowość: Gościęcin.

1. Rzepak ozimy (faza rozwojowa BBCH: 18-19)
- tantniś krzyżowiaczek,
- chwasty jednoliścienne,
- śmietka kapuściana,
- gnatarz rzepakowiec,
- mszyca kapuściana,
- czerń krzyżowych,
- mączniak rzekomy,
- sucha zgnilizna kapustnych.

2. Pszenica ozima (faza rozwojowa BBCH: 11)
- chwasty jedno i dwuliścienne,
- mszyce zbożowe,
- skoczek sześciorek.

3. Jęczmień ozimy (faza rozwojowa BBCH: 12)
- chwasty jedno i dwuliścienne,
- mszyce zbożowe,
- ploniarka zbożówka
- skoczek sześciorek.