Ocieplenie klimatu, a tym samym przedłużająca się jesień i dłuższe narażenie młodych roślin na żerowanie agrofagów, ale też ubogi płodozmian i wieloletnie ograniczenia stosowania zapraw insektycydowych w uprawie rzepaku to czynniki, które przyczyniły się do zwiększenia namnażania się szkodników. Zaprawianie to ochrona młodych siewek rzepaku przed szkodnikami, których żerowanie powoduje osłabienie i nieprawidłowe wykształcenie roślin, a także przed patogenami, które bytują w glebie lub są przenoszone przez nasiona.

Niby zaprawy nasienne powinny być tym panaceum na mniejsze zużycie środków ochrony roślin i substancji czynnej na hektar, nawet w ramach obowiązujących u nas zasad Integrowanej Ochrony Roślin czy ambitnych celów obniżenia stosowania pestycydów w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Ale jest odwrotnie. Preparatów, które walczą z zagrożeniami i jednocześnie zmniejszają zużycie środków nalistnych, nie jest wiele. A te przeznaczone do ochrony rzepaku przed szkodnikami są najbardziej pożądane przez rolników, bo ochrona przed nimi jest z roku na rok coraz trudniejsza, dlatego o ich dostępność zapytaliśmy przedstawicieli producentów. Poza tym uszkodzenia, które powodują jesienne szkodniki w łanie rzepaku, sprawiają, że łatwiej rozwijają się choroby takie, jak np. sucha zgnilizna kapustnych oraz werticilioza rzepaku. W konsekwencji wpływa to na gorsze przezimowanie roślin, a także słabsze pobieranie substancji pokarmowych. Owszem, w naszym kraju zarejestrowane są dwie nowoczesne zaprawy insektycydowe, ale chronią one młode rośliny krócej, bo do 3-4. liścia, niż te z grupy „zakazanej” neonikotynidów (do 5. liścia), którą w ramach kryzysowego czasowego zezwolenia można było przez trzy ostatnie sezony u nas wykorzystywać. Teraz na nowy sezon nie będą one dostępne.

BEZ ZAPRAWY NEONIKOTYNOIDOWEJ

W nowym sezonie 2021/2022 nie będzie możliwości pokrycia nasion rzepaku zaprawą zawierającą substancje czynne z grupy neonikotynoidów do ochrony przed szkodnikami takimi, jak chowacz galasówek i miniarka kapuścianka. – Zrzeszenie 24 marca 2021 r. złożyło wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS na okres nieprzekraczający 120 dni, zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. 31 marca 2021 KZPRiRB otrzymało negatywną odpowiedź w sprawie pozwolenia tymczasowego – podało Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Takowe przez trzy lata wcześniej udawało się uzyskać, również na wniosek Zrzeszenia. Tym razem nie uzyskało ono pozytywnej rekomendacji. Przypominamy, że w roku 2018 były trzy środki z czasowym zezwoleniem z tej grupy: Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 70 WS, Modesto 480 FS; w roku w 2019 r. już tylko dwa: Cruiser OSR 322 FS, Modesto 480 FS; a w roku ubiegłym jeden, właśnie Cruiser OSR 322 FS.

Sezon 2020/2021 był ostatnim, kiedy można było stosować zaprawę zawierającą substancję czynną z grupy neonikotynoidów
Sezon 2020/2021 był ostatnim, kiedy można było stosować zaprawę zawierającą substancję czynną z grupy neonikotynoidów

– Z wielkim ubolewaniem przyjmujemy odmowną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek KZPRiRB. Pozostają nam do wyboru jedynie dwie, niebudzące kontrowersji zaprawy działające krócej w porównaniu do środków ochrony roślin, o które wnioskowaliśmy. Mamy nadzieję, że producenci dostępnych zapraw do nasion rzepaku nie podniosą ich cen – powiedział nam Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB.

INNE PREPARATY NA SZKODNIKI

Nie znaczy to jednak, że nie ma na rynku zapraw przeznaczonych do rzepaku, które chronią przed szkodnikami. Dotyczy to jednak tylko części agrofagów atakujących młode rośliny jesienią. Wśród nich można wymienić: pchełki ziemne, pchełkę rzepakową, śmietkę kapuścianą, gnatarza rzepakowca.

Pierwszą zaprawą jest zarejestrowana w 2017 r. Lumiposa 625 FS, która zawiera jako substancję czynną cyjanotraniliprol – związek z grupy antranilowych diamidów. Należy ona do grupy IRAC 28. Ma za zadanie zwalczać takie szkodniki, jak: pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana i gnatarz rzepakowiec. Po pobraniu środka wraz z pokarmem owady przestają żerować i giną po 24-60 godzinach, w zależności od gatunku. Jak podkreśla producent, Lumiposa 625 FS chroni rośliny od najwcześniejszych faz rozwojowych, wtedy kiedy są one szczególnie podatne na zagrożenia ze strony szkodników, do fazy 3-4 liści. Można wówczas uzyskać mocniejsze rośliny, o większym wigorze w początkowym okresie wegetacji, co przekłada się na lepsze przezimowanie.

Druga, zarejestrowana w 2020 r. zaprawa to Buteo Start, która bazuje na flupyradifuronie – substancji z grupy butenolidów, która zgodnie z klasyfikacją IRAC zaliczana jest do grupy 4D. Działa jak modulator nikotynowego receptora acetylocholinowego (NAChR). Inspiracją do stworzenia produktu był naturalnie występujący związek – stemofolina (pochodząca z azjatyckiej rośliny Stemona japonica). Zaprawa przeznaczona jest do walki z takimi agrofagami, jak: śmietka kapuściana, pchełka rzepakowa i pchełki ziemne. Jak podaje producent, wpływa na prawidłowe wschody rzepaku. Warto dodać, że zakłady, w których odbywa się zaprawianie, muszą posiadać certyfikat ESTA (Europejski System Jakości Zaprawiania Nasion – European Seed Treatment Assurance). Gwarantuje on wysoką jakość zaprawiania, która obejmuje równomierne pokrycie materiału siewnego środkami chemicznymi i ograniczenie ścieralności, a tym samym uwalniania do atmosfery (pylenia) poniżej norm Unii Europejskiej.

Jak podaje producent środka, nasiona mogą być bezpiecznie składowane do kolejnego sezonu. Zaprawa wykazuje brak krzyżowej odporności na pyretroidy oraz produkty z grupy neonikotynoidów.

ZAPRAWY FUNGICYDOWE

Na rynku jest też kilka rozwiązań zapraw fungicydowych. Jedną z nich jest Scenic Gold. To połączenie dwóch substancji czynnych: fluopilkolidu – związek z grupy benzamidów (modyfikator rozmieszczenia białek podobnych do spektryn w cytoszkielecie w komórkach patogenów – grupa FRAC 43) i fluoksastrobiny – z grupy strobilurin (inhibitor oddychania na poziomie komórkowym fungicydy QoI, Grupa FRAC 11). Zakres działania preparatu obejmuje: zgorzele siewek (powodowane przez grzyby Phoma lingam, Alternaria spp, Rhizoctonia solani), suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego krzyżowych. Scenic Gold wykazuje dwa mechanizmy działania: aktywność układową i wgłębną. Warto pokreślić, że zaprawa Scenic Gold może być jednocześnie użyta z zaprawą insektycydową Buteo Start i wówczas ta kombinacja nosi nazwę Acceleron Elite.

Integral Pro zawiera Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 (substancja z grupy biologicznych fungicydów). To fungicyd mikrobiologiczny w postaci płynnego koncentratu do zaprawiania nasion (FS), przeznaczony do stosowania w ochronie rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych. Jak podaje producent, środek działa również jako stymulator naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dzięki czemu zmniejsza szkody powodowane przez pchełki (rzepakową i ziemną) w rzepaku. Przeznaczony jest do stosowania przy użyciu zaprawiarek przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Jedna z firm oferuje też technologię LumiGEN, gdzie nasiona rzepaku zaprawione mogą być w wersji podstawowej wyżej wspomnianą fungicydową zaprawą nasienną Integral Pro oraz biologiczną ochronę w postaci zaprawy Lumibio Kelta. Jak podaje producent, Lumibio Kelt stymuluje rozwój systemu korzeniowego i dzięki temu rośliny lepiej pobierają składniki pokarmowe oraz wodę z gleby. Poza tym pobudza rośliny do lepszego startu wegetacji. Wersja pełna tej technologii wzbogacona jest również o zaprawę insektycydowi Lumiposa.     

ZDANIEM EKSPERTA
Dorota Muszyńska, manager ds. rzepaku w firmie Bayer

Bayer jest obecnie właścicielem dwóch zapraw nasiennych do rzepaku. Pierwsza, fungicydowa – to Scenic Gold, a druga insektycydowa – Buteo Start. Jako producent środków ochrony roślin obydwie te zaprawy będziemy sprzedawali wszystkim chętnym firmom nasiennym oraz zaprawiającym w Polsce. Jeśli tylko klienci sobie będą tego życzyli, to każda odmiana będzie mogła być zaprawiona Buteo i Scenic Gold. Jedynym wymogiem jest to, że zaprawianie musi się odbyć w zakładach certyfikowanych ESTA.
Odnośnie nasion rzepaku własnej hodowli, czyli marki Dekalb, chcemy oferować rolnikom najlepszą kombinację zapraw, jaką mamy do dyspozycji, czyli Buteo Start i Scenic Gold. Ten zestaw nazywa się Acceleron Elite. I zdecydowana większość materiału siewnego, który będziemy wprowadzać na rynek, zostanie tak zaprawiona. Logo Acceleron będzie dobrze widocznym elementem opakowania. Firma Bayer stara się przewidzieć i odpowiedzieć na potrzeby rolnika. Trzeba jednak zauważyć, że produkcja materiału siewnego nie odbywa się w Polsce. Plantatorzy – jak wiemy z badań i co potwierdza praktyka rynku – bardzo późno decydują się na konkretne odmiany. Stąd zaprawianie w ostatniej chwili dla całego rynku polskiego byłoby aktualnie bardzo trudne. 

ZDANIEM EKSPERTA
Przemysław Gawlas, Category Marketing Manager CPP/Seeds, Oil Seed Rape, Corteva Agriscience Poland

Standardowo nasiona marki Pioneer zaprawione są w technologii LumiGEN składającej się z biostymulanta biologicznego oraz zaprawy fungicydowej. Jak co roku odmiany marki Pioneer będą dodatkowo dostępne w opcji z zaprawą insektycydową Lumiposa 625 FS. Zaprawa ta jest z nami od kilku lat i skutecznie chroni rośliny przed najgroźniejszymi szkodnikami występującymi w najwcześniejszej fazie wzrostu rzepaku, takimi jak śmietka kapuściana, pchełki czy gantarz rzepakowiec. Lumiposa 625 FS charakteryzuje się najwyższą skutecznością przeciw śmietce kapuścianej, potwierdzoną w badaniach także w polskich warunkach.

Nasze wieloletnie doświadczenia z jej zastosowaniem pokazują nie tylko jej skuteczność i ochronę roślin aż do fazy BBCH 13-14, ale i brak wpływu na prawidłowe kiełkowanie roślin. Presja szkodników z roku na rok jest coraz większa, tym ważniejsza jest więc prawidłowa ochrona plantacji w początkowej fazie rozwoju, którą zapewnia Lumiposa 625 FS. Dodatkowo jest to produkt bezpieczny dla owadów pożytecznych i zapylających.