Grzyby te powodują fuzariozę kłosów i pozostawiają w ziarnie metabolity. Metabolity te, zwane mikotoksynami, charakteryzują się wysoką toksycznością dla ludzi i zwierząt. Wysoki poziom tych metabolitów może być niebezpieczny dla konsumentów.

 

Odpowiedzialny pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Ochrony Roślin Mark Lewitin zaznaczył, że 90 proc. ziarna w partii jest zarażone przez grzyby i mikotoksyny.

 

 Ta sytuacja może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

 

Naukowiec podkreślił: To problem bezpieczeństwa żywnościowego. Należy jemu poświęcić szczególną uwagę, ponieważ sytuacja fitosanitarna jest niekorzystna.

 

Według opinii Walerija Kiriuszyna, profesora Akademii Rolniczej im. K.A. Timiriaziewa, niezbędne są radykalne przedsięwzięcia. W walce z tym problemem trzeba skorzystać ze wszystkich zasobów, jakie posiadamy - powiedział.

 

Rosja jest jednym z największy eksporterów ziarna na świecie. Ze zbożem ze wschodu konkuruje to wyprodukowane w Unii Europejskiej.