Wymagania stawiane ziarnu jęczmienia browarnego powodują, że program ochrony tego zboża przed chorobami grzybowymi obejmuje dwa opryski fungicydami. Pierwszy wykonywany jest na przełomie fazy krzewienia i strzelania w źdźbło, a drugi w okresie kłoszenia jęczmienia.

Dwu zabiegowy system ochrony, być może już wkrótce przestać być standardem. Realna staje się ochrona jęczmienia browarnego, przy wykorzystaniu tylko jednego oprysku. Wszystko za sprawą fungicydu  Systiva 333 FS. Jego producent – firma BASF, przekonuje iż jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie.

Fungicyd bezopryskowy Systiva, został zarejestrowany do stosowania z zaprawą Kinto Duo 080 FS, w następujący sposób: woda 400–600 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml + Systiva 333 FS 75 ml/100 kg ziarna siewnego. Wprowadzenie tego rozwiązania, pozwala na eliminację I zabiegu chemicznego przypadającego na początek strzelania jęczmienia w źdźbło. Dopiero w fazie kłoszenia jęczmienia, polecane jest zastosowanie fungicydu Osiris 65 EC w dawce 1,5 l/ha.

Przeniesienie pierwszego zabiegu nalistnego na moment zaprawiania materiału siewnego, oznacza uniezależnienie się od wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, wiatr, opady, na terminowość i jakość ochrony chemicznej. Często oprysk w pożądanym momencie bywa niemożliwy. Systiva jest stosowana na nasiona, tym samym warunki pogodowe nie mają wpływu na możliwość wykonania zabiegu ochronnego. Trudno nie zauważyć w tym momencie kolejnych korzyści, jak mniej przejazdów ciągnikiem po polu, mniejsze zużycie paliwa, czy ograniczenie ugniatania gleby.

Substancją czynną w fungicydzie Systiva jest fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów),  bardziej znany pod nazwą Xemium. Dostając się na powierzchnię rośliny, cząsteczka ta podlega specyficznej metamorfozie, zwanej „efektem kameleona”. Wykazuje bowiem zarówno zdolność rozpuszczania w tłuszczach (co umożliwia przenikanie przez kutikulę), jak i w wodzie dzięki czemu łatwo rozprzestrzenia się w roślinie, docierając do wnętrza komórek.

Systiva z Xemium odznacza się jeszcze jedną cechą. Jak zapewniają specjaliści BASF, środek ten zapewnia do 4 tygodni dłuższą ochronę roślin w porównaniu do stosowanych innych, standardowych fungicydów. Długotrwałe działanie wynika z pozostawania na liściach „zasobów” substancji, odznaczających się odpornością na wypłukanie przez deszcz. Po wyschnięciu oprysku, w warstwie woskowej pozostają kryształy substancji czynnej i to one są odpowiedzialne za długotrwałą ochronę.

BASF podkreśla, że działanie środka daleko wykracza poza standardową ochronę roślin, pozytywnie wpływając na fizjologię roślin. Przykładem jest wyższa o kilka procent siła i energia kiełkowania nasion. Następstwem większego wigoru jest wzrost masy systemu korzeniowego i jego długości. To z kolei implikuje bardziej wydajne pobieranie wody i składników mineralnych. Daje to podstawę do optymalnego wzrostu szczególnie w trudnych warunkach, na przykład na słabszej glebie, lub w dłuższych okresach suszy.