Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim w dniu 13 kwietnia 2016 r. ostatecznie została przyjęta rezolucja w sprawie glifosatu. 374 posłów opowiedzieli się za możliwością stosowania glifosatu w profesjonalnym użytkowaniu, 225 było przeciw i 102 wstrzymało się od głosu.

Jak poinformowało Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, o pozytywnej klasyfikacji glifosatu świadczą analizy przeprowadzone przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który oferuje niezależne doradztwo naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością. EFSA wydaje opinie na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te są uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym.

Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin z satysfakcją przyjął decyzję z Brukseli - „Europejscy obywatele głosami swoich reprezentantów opowiedzieli się za dalszym stosowaniem glifosatu przez rolników. Tym samym Parlament Europejski pokazał, że wspiera rolnictwo europejskie i dba o rozwój unijnej konkurencyjności.”