Młode chwasty są najbardziej wrażliwe na działanie preparatów herbicydowych. Jesienią wykorzystać można herbicydy oparte o chizalofop-P-etylowy (substancja czynna występuje u 2/3 graminicydów). Działanie chwastobójcze uwidocznia się po ok. 7-14 dniach, czasem szybciej. Na pełen efekt czeka się do ok. 3 tygodni. Tempo działania zleży m.in. od dodatku adiuwantu, a niektóre z herbicydów są zalecane łącznie z adiuwantem, np. Leopard Extra 05 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Dlatego każdorazowo należy sprawdzać etykiety produktu.

Przeciwko chwastom jednoliściennym, samosiewom zbóż od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni rzepaku zastosować można bazujące na s.cz. chizalofop-P-etylowy np. preparaty: Pilot 10 EC w ilości 0,35-0,4 l/ha, Szogun 10 EC w dawce 0,35-1,5 l/ha, Targa Super 05 EC w ilości 0,75-1 l/ha przeciwko samosiewom zbóż i 2,0-2,5 l/ha do zwalczania uciążliwych chwastów wieloletnich, w tym perzu.

Na chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku, gdy roślina wykształci pierwszą parę liści zastosować można preparaty oparte o substancję czynną propachizafop, np.: Agil S 100 EC, Bosiak 100 EC, Vima-Propachizafop - zalecane w dawkach 0,6 l/ha, na samosiewy zbóż i miotłę zbożową w dawce 0,7 l/ha.

Do jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż zalecane są preparaty na bazie substancji czynnej fluazyfop-P-butylowy. Można je stosować od 2. liści rzepaku ozimego. Do dyspozycji mamy np.: Fusilade Forte 150 EC w dawce 2 l/ha, Frequent w dawce 2-3 l/ha, Privium 125 EC w ilości 0,75 - 2,0 l/ha, Akapit 125 EC w dawce 3 l/ha, Balatella Forte 150 EC w dawce 0,63–1,7 l/ha.

Bazujące na substancji czynnej fluazyfop-P-butylowy preparaty Flutax 150 EC, Tapani 150 EC stosuje się w dawce maksymalnej 0,75 l/ha, zalecane są łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC: Flutax 150 EC/ Tapani 150 EC w dawce 0,5 l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha. Natomiast chcąc zwalczyć perz właściwy należy zastosować preparat w dawce 2 l/ha lub łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC: Flutax 150 EC/ Tapani 150 EC w dawce 1,5 l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha. O s.cz. fluazyfop-P-butylowy oparty jest też Trivko zalecany w ilości 0,75-1 l/ha przeciwko samosiewom zbóż i pozostałym uciążliwym chwastom jednoliściennymi oraz w maksymalnej dawce 2 l/ha przeciwko perzowi właściwemu.

Po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku ozimego zastosować można haloksyfop-P. na bazie tej s.cz. zarejestrowane są dwa herbicydy: Gallant Super 104 EC i Perenal 104 EC - oba można stosować w rzepaku ozimym tylko jesienią.

Preparatami, które stosować można w jesiennej walce z chwastami jednoliściennymi i samosiewami zbóż są: preparat Selekt Super 120 EC bazujący na substancji czynnej kletodym, który aplikuje się w dawce 0,8 l/ha oraz Focus Ultra 100 EC oparty o cykloksydym, zalecany w dawce 1-2 l/ha. Herbicydy stosujemy, gdy roślina wykształci co najmniej pierwszą parę liści.

W „starsze” uprawy, gdy rośliny rzepaku są w fazie 4-6 liści zastosować można substancję czynną propyzamid, na której bazuje np. preparat Kerb 400 SC i Kerb 50 WP. To typowa substancja doglebowa, ale w rzepaku stosuje się ją tylko nalistnie. Działa w temperaturach 0-15°C. Herbicyd stosuje się na chwasty będące w fazie 2-3 liści w dawce 1,875 l/ha.