W tej chwili chwasty są jeszcze młode, kiełkują, widoczne są w fazie siewki. To odpowiedni moment na zastosowanie preparatów chwastobójczych. Łan wolny od chwastów wchodzi w okres zimowy w lepszej kondycji i jest w mniejszym stopniu narażony na infekcje ze strony chorób. Dlatego zabieg odchwaszczania powinno przeprowadzić się jesienią.

Jesienią w plantacjach pszenicy ozimej przeciwko młodym chwastom dwuliściennym stosować można:

- po siewie do fazy 3 liści zbóż (BBCH 00-13) preparat Boxer 800 EC oparty o substancję czynną prosulfokarb w dawce 3l/ha, który zwalcza gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę białą, miotłę zbożową, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulię czepnę, fiołek polny, mak polny, rdestówkę powojowatą, rumianek pospolity, wiechlinę roczną.

- po siewie rośliny uprawnej do końca fazy gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie (BBCH 00-21) gotową mieszaninę dwóch substancji czynnych: izoproturonu i diflufenikanu. Preparatami zawierającymi mieszaninę tych substancji, które można aplikować jesienią są: Cayman 600 SC, Legato Plus 600 SC, Protekt Plus 600 SC oraz herbicyd Cougar 600 SC możliwy do stosowania do końca wegetacji jesiennej. Wszystkie zalecane są w ilości 1,5 l/ha, chwasty wrażliwe to: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

- od fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej (BBCH 10-25) preparaty na bazie dwuskładnikowej mieszaniny substancji czynnych: diflufenikanu i flufenacetu. Mieszanina substancji jest w herbicydach: Komandos 560 SC, Komplet 560 SC, które zalecane są w dawce 0,4-0,5 l/ha oraz w preparacie Expert 600 SC, który stosuje się w ilości 0,25-0,35 l/ha. Preparaty wykorzystuje się do zwalczania chwastów w okresie kiełkowania lub w fazie siewek, a jako chwasty wrażliwe wskazane są: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmata.

- od fazy szpilkowania zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 10-29) preparaty: Snajper 600 SC, Dyplomata 600 SC oparte o dwie substancje czynne: chlorotoluron i diflufenikan w dawce 1,25-1,5 l/ha. Chwastami wrażliwymi są: bodziszek drobny, dymnica, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, a także należąca do chwastów jednoliściennych miotła zbożowa. Snajper SC dodatkowo niszczy także mak polny.

- w fazie 1-3 liści zbóż (BBCH 11-13) herbicyd Expert Met 56 WG oparty o dwie substancje czynne: flufenacet i metrybuzynę w dawce 0,35 kg/ha. Chwastami wrażliwymi na preparat są: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity, a chwasty niszczy się do fazy pierwszego liścia właściwego.

- od fazy 1. liścia zbóż do fazy widocznych trzech rozkrzewień (BBCH 11-23) preparaty Bizon i Viper oparte o trójskładnikową mieszaninę: diflufenikanu, penoksulamu i florasulamu w ilości 1 l/ha. Herbicydy są zarejestrowane do walki z chabrem bławatkiem, fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, jasnotą różową, makiem polnym, maruną bezwonną, miotłą zbożową, przetacznikiem bluszczykowym, przetacznikiem perskim, przytulią czepną, samosiewami rzepaku, tasznikiem pospolitym i tobołkami polnymi.

- od fazy 1. liścia zbóż do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 11-29) Lexus 50 WG oparty o substancję czynną flupyrsulfuron metylowy, który zalecany jest w dawce 20 g/ha. Chwastami wykazującymi wrażliwość na substancję czynna preparatu są: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumianek polny, rumian polny, samosiewy rzepaku, skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny, jasnota różowa, fiołek trójbarwny, przytulia czepna.

W tej samej fazie rozwojowej zbóż na chwasty mające 2-6 liści zalecane są preparaty oparte o substancję czynną chlorosulfuron: Glean 75 WG i Nuher 75 WG, oba w dawkach 20-25 g/ha. Chwastami wrażliwymi na preparaty są: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polne Preparaty niszczą także bodziszka drobnego i przetacznika perskiego, w przypadku zwalczania tych chwastów należy zastosować wyższą z zalecanych dawek 25 g/ha.

- w fazie 2-3 liści zbóż (BBCH 12-13) oparte o substancje czynną diflufenikan np. preparaty: Legato 500 SC, Dina 500 SC, Diflanil 500 SC, Premazor Sad 500 SC, Pro-Fenikan 500 SC w dawkach 0,2 - 0,3 l/ha oraz Ukulele 500 SC w ilości 0,18-0,3. Chwastami wrażliwymi wobec wszystkich preparatów są: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity. Przetacznik bluszczykowy niszczony jest przez Legato 500 SC, Premazor Sad 500 SC i. Goshawk 500 SC. Preparaty Difto 500 SC Goshawk 500 SC także zwalczają fiołka polnego, gwiazdnicę pospolita, marunę bezwonną, przytulię czepną, a także miotłę zbożową. Zgodnie z etykietą na preparaty Goshawk 500 SC i Diflanil 500 SC wrażliwe są także komosa biała i samosiewy rzepaku. Dla herbicydów: Premazor Sad 500 SC i Ukulele 500 SC w wykazie chwastów wrażliwych wskazane są: mają fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, przetacznik perski, przytulia czepna.

-w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14) preparat Trinity 590 SC na bazie trójskładnikowej mieszaniny: pendimetaliny, chlorotoluronu, diflufenikanu w dawce 2,0–2,5 l/ha. Herbicyd zwalcza fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, przetacznik perski, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego, tobołki polne, a także uciążliwą miotłę zbożową należącą do chwastów jednoliściennych.

- od fazy 2. liścia do końca fazy strzelania w źdźbło zboża (BBCH 12-39) opary o substancję czynną tribenuron metylu, preparat Master 50 WG w dawce 30 g/ha. Chwastami wrażliwymi na substancję preparatu są: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa komosa biała, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi.