Przędziorek chmielowiec stanowi coraz większy problem w uprawie buraka cukrowego. W tej chwili walka ze szkodnikiem będzie łatwiejsza, bowiem preparat Ortus 05 SC, oparty o substancję czynną fenpiroksymat uzyskał czasową rejestrację do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie buraka cukrowego. Rejestracja obowiązuje od 27.06 do 30.09.br. i jest to obecnie jedyny zarejestrowany preparat do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie buraka cukrowego.

Środek stosuje się w dawce 1,5−2 l/ha w momencie zaobserwowania występowania przędziorka chmielowca. Preparat aplikuje się od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39−49) z zachowaniem okresu karencji 28 dni.

Skuteczność zwalczania szkodnika zależy techniki zabiegu, bowiem preparat musi dotrzeć na spodnią stronę liści, dlatego zalecane jest:

  • przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody;
  • środek najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych;
  • podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze, np. 6 barów;
  • zaleca się dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym w dawce: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,05 proc.