Jednak według ECHA należy zachować istniejące klasyfikacje glifosatu, jako substancji, która powoduje poważne uszkodzenie oczu i jest toksyczna dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

Komitet ocenił niebezpieczne właściwości glifosatu w odniesieniu do regulacyjnych kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Przy formułowaniu opinii eksperci wzięli pod uwagę dużą ilość danych naukowych oraz wiele setek uwag otrzymanych podczas konsultacji. Nowa opinia RAC jest zgodna z propozycją czterech państw członkowskich, które obecnie oceniają glifosat, Szwecji, Francji, Węgier i Holandii, a także z opinią RAC z 2017 r.

Opinia zostanie opublikowana na stronie internetowej ECHA i przesłana do Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do połowy sierpnia. EFSA ma przedstawić swoją ocenę ryzyka związanego z glifosatem w lipcu 2023 roku.

Komisja Europejska przeanalizuje wnioski EFSA i nowy raport oceniający przygotowany przez Szwecję, Francję, Węgry i Holandię, a następnie przedłoży raport i projekt rozporządzenia państwom członkowskim w sprawie możliwości odnowienia zezwolenia na glifosat.