Jednym z najważniejszych postulatów ze strony rolników uprawiających słonecznik, zgłaszanych Krajowemu Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych była pomoc w umożliwieniu zastosowania technologii zwalczania chwastów. Dotyczyło to użycia środków zawierających substancję czynną tribenuron metylowy w uprawach odmian słonecznika odpornych na tę substancję.

Odchwaszczanie słonecznika

- Technologia Express Sun to rozwiązanie zabezpieczające uprawy przed wieloma chwastami dwuliściennymi. Przykładami takich chwastów są: chaber bławatek, ostrożeń polny, chwasty rumianowate, komosa biała, rdesty, mak polny, psianka czarna, żółtlica drobnokwiatowa, słonecznik konwencjonalny w postaci samosiewu. Wskazane chwasty były niedostatecznie zwalczane przez zarejestrowane herbicydy posiewne - podaje Zrzeszenie.

Dzięki staraniom KZPRiRB w lipcu nastąpiło rozszerzenie zezwolenia na obrót środkiem ochrony roślin Express SX 50 SG o zastosowania właśnie w uprawie słonecznika, na zasadzie wzajemnego uznania, bazując na etykiecie jednego z Państw ościennych należących do UE.

Jak podaje KZPRiRB, środek ochrony roślin Express 50 SX jest dopuszczony do ochrony uprawy słonecznika np. w Republice Czeskiej. Obecnie na stronie MRiRW nie można odnaleźć informacji ani pobrać etykiety dla wskazanego środka. Etykieta produktu Express SX 50 SG dostępna jest do pobrania na stronie internetowej www.kzprirb.pl

- Warto podkreślić, że w takich krajach, jak Niemcy, Czechy, Słowacja preparaty zawierające tribenuron metylowy są powszechnie stosowane w technologii Express Sun. Daje to dobre efekty ekonomiczne, skutecznie zabezpiecza uprawy przed najbardziej agresywnymi chwastami, umożliwia wykorzystanie pełnej technologii (odmiany odporne na tribenuron metylowy oraz zarejestrowane herbicydy, zawierające tę substancję aktywną) i jest korzystne dla rolników. Technologia ta daje możliwość powschodowego stosowania tribenuronu metylowego. Uniezależnia rolników od konieczności dostosowywania się do takich czynników, jak wilgotność gleby (w odróżnieniu od preparatów przedwschodowych). Obecnie jest to pierwszy zarejestrowany w Polsce herbicyd zwalczający chwasty dwuliścienne w słoneczniku powschodowo – informuje KZPRiRB.

Express SX 50 SG na chwasty w słoneczniku

Preparat Express SX 50 SG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozpuszczalnego w wodzie mikrogranulatu. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tribenuron metylu zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

Preparat można stosować w uprawie słonecznika zwyczajnego – odmiany tolerancyjne na tribenuron metylowy.

a) Zabieg jednorazowy - maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 45 – 60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). Wyższą z zalecanych dawek należy stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej. Kiedy? W terminie do do fazy 8 liści słonecznika (BBCH ≤ 18).

b) Można go też podawać w dawkach dzielonych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). W maksymalnie dwóch zabiegach, od fazy 2 liści do fazy 4 liści słonecznika (BBCH 12 - 14).

Co ważne, przed zastosowaniem środka zaleca się wykonanie na kilku roślinach pielęgnowanej odmiany słonecznika próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub skontaktować się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu wprowadzającego daną odmianę słonecznika do obrotu.