HERBICYDY

Chwasty dwuliścienne (głównie przetaczniki, rdesty) w różnych fazach rozwojowych oraz niektóre młode jednoliścienne (w nawiasach dawki preparatów w kg lub litrach na hektar):

 • podczas spoczynku wegetacyjnego rzepaku na polach bez okrywy śnieżnej Kerb 50 WP (1-1,5) i Kerb 500 SC (1-1,5).
 • wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: Kerb 50 WP (1-1,5), Kerb 500 SC (1-1,5).
Chwasty dwuliścienne (głównie chaber, maruna, ostrożeń, przetaczniki, rdesty, rumianki, rumiany) w różnych fazach rozwojowych oraz niektóre młode jednoliścienne:
 • wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: Kerb 50 WP (1) + Lontrel 300 SL (0,3-0,4), Kerb 500 SC (1) + Lontrel 300 SL (0,3-0,4).
Chwasty dwuliścienne (głównie chaber, maruna, ostrożeń, przetaczniki, rdesty, rumianki, rumiany) w fazie wykształconej rozety:
 • wiosną, w momencie ruszenia wegetacji: Cresopur 225 SL (3), Cliophar 300 SL (0,3-0,4), Faworyt 300 SL (0,3-0,4), Lontrel 300 SL (0,3-0,4), Cresopur 225 SL (2) + Lontrel 300 SL (0,3-0,4).
Chwasty dwuliścienne (chaber, maruna, ostrożeń, rumianki, rumiany w fazie wykształconej rozety, natomiast przytulia do 8 cm wysokości):
 • wiosną, po ruszeniu wegetacji, do fazy wytworzenia pąków kwiatowych: Galera 334 SL (0,35).
Jednoroczne chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż w fazie 2-4 liści (na chwasty starsze trzeba stosować większe z zalecanych dawek lub jeśli to możliwe łącznie z adiuwantami):
 • wiosną, po ruszeniu wegetacji, nie później niż do początku fazy strzelania rzepaku w pędy: Agil 100 EC (0,5-0,8), Focus Ultra 100 EC (1-1,5), Fusilade Forte 150 EC (0,5-1), Gallant Plus 104 EC (0,5), Leopard 05 EC (1-1,5), Pantera 040 EC (1-1,5), Perenal 104 EC (0,5), Select 240 EC (0,4) + Adbios 80 SL (1,5) lub Atpolan 80 EC (1,5) lub Olbras 88 EC (1,5), Select Super 120 EC (0,8), Targa Super 0,5 EC (1-1,5).
Perz właściwy w fazie 4-5 liści (równocześnie zwalczane są jednoroczne chwasty jednoliścienne):
 • wiosną, w fazie 4-5 liści perzu: Agil 100 EC (1,25-1,5), Focus Ultra 100 EC (3-4), Fusilade Forte 150 EC (2-2,5), Gallant Plus 104 EC (1-1,25), Leopard 05 EC (2-3), Pantera 040 EC (2-3), Perenal 104 EC (1-1,25), Targa Super 0,5 EC (2-3).
Chwasty dwuliścienne i jednoroczne jednoliścienne:
 • wiosną, w momencie ruszania wegetacji: Lontrel 300 SL (0,3-0,4) + Perenal 104 EC (0,5).

INSEKTYCYDY

Chowacz brukwiaczek: Alfamor 050 SC (0,25), Alfazot 050 EC (0,25), Alphaguard 100 EC (0,12), Alphatop 100 EC (0,12), Ammo 250 EC (0,12), Bancol 50 WP (1), Bulldock 025 EC (0,25), Cyperkill Super 25 EC (0,1), Danacap 450 CS (1), Decis 2,5 EC (0,3), Decis TB (12 tabletek), Enolofos 500 EC (1), Fastac 100 EC (0,12), Fury 100 EC (0,1), Fury 100 EW (0,1), Karate 025 EC (0,3), Karate Zeon 050 CS (0,15), Karate Zeon 100 CS (0,075), Mospilan 20 SP (0,12), Nurelle D 550 EC (0,6), Patriot 2,5 EC (0,3), Patriot 100 EC (0,075), Ripcord Nowy 050 EC (0,25), Ripcord Super 050 EC (0,25), Sherpa 100 EC (0,3), Sumi-Alpha 050 EC (0,25), Trebon 10 SC (0,5), Trebon 30 EC (0,3).

Oprysk należy przeprowadzić zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się chrząszczy na plantacji (najczęściej w marcu), gdy średnia temperatura dobowa utrzymuje się powyżej 6 st.C, lecz przed złożeniem jaj. Podczas długiej i chłodnej wiosny zabieg trzeba wykonać powtórnie.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik: Alfamor 050 SC (0,2), Alfazot 050 EC (0,2), Alphaguard 100 EC (0,1), Alphatop 100 EC (0,1), Bancol 50 WP (1), Bulldock 025 EC (0,25), Decis 2,5 EC (0,3), Decis TB (12 tabletek), Fastac 100 EC (0,1), Fury 100 EC (0,1), Fury 100 EW (0,1), Karate 025 EC (0,3), Karate Zeon 050 CS (0,15), Karate Zeon 100 CS (0,075), Patriot 2,5 EC (0,3), Patriot 100 EC (0,075), Poleci 2,8 EC (0,3), Ripcord Nowy 050 EC (0,2), Ripcord Super 050 EC (0,2), Sumi-Alpha 050 EC (0,25), Talstar 100 EC (0,1), Trebon 10 SC (0,5), Trebon 30 EC (0,3), Zolone 350 EC (3-3,5).

Oprysk należy przeprowadzić zgodnie z sygnalizacją, w okresie opadania płatków kwiatowych i po wykształceniu się pierwszych łuszczyn. Powinien być wykonany po zakończeniu lotu pszczół. Konieczne jest przestrzeganie okresu prewencji. W wypadku masowego wystąpienia szkodników zabieg trzeba powtórzyć po 7-10 dniach. Intensywniejszej ochrony przed pryszczarkiem kapustnikiem wymagają plantacje małe (do 5 hektarów), położone w pobliżu upraw ubiegłorocznych oraz podczas długotrwałej, bezdeszczowej pogody. Duże plantacje rzepaku mogą być chronione tylko w pasie brzeżnym.

Mszyca kapuściana: Alphaguard 100 EC (0,12), Alphatop 100 EC (0,12), Decis 2,5 EC (0,35), Decis TB (14 tabletek), Fastac 100 EC (0,12), Patriot 2,5 EC (0,35), Patriot 100 EC (0,08), Pirimor 500 WG (0,25-0,5), Talstar 100 EC (0,1), Trebon 10 SC (0,5), Trebon 30 EC (0,3).

Opryskuje się głównie brzeg pola najczęściej podczas wykształcania przez rzepak łuszczyn. Zabieg należy wykonać po zakończeniu lotu pszczół, przestrzegając okresu prewencji. Występowaniu szkodnika sprzyja łagodna zima oraz ciepła i sucha wiosna.

Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny: Alfamor 050 SC (0,2), Alfazot 050 EC (0,2), Alphaguard 100 EC (0,1), Alphatop 100 EC (0,1), Ammo 250 EC (0,1), Bancol 50 WP (0,75-1), Bulldock 025 EC (0,25), Cyperkill Super 25 EC (0,1), Danacap 450 CS (0,5-1), Decis 2,5 EC (0,2), Decis TB (8 tabletek), Enolofos 500 EC (0,75-1), Fastac 100 EC (0,1), Fury 100 EC (0,1), Fury 100 EW (0,1), Karate 025 EC (0,25), Karate Zeon 050 CS (0,12), Karate Zeon 100 CS (0,06), Mospilan 20 SP (0,08-0,12), Nurelle D 550 EC (0,6), Patriot 2,5 EC (0,2), Patriot 100 EC (0,05), Poleci 2,8 EC (0,2), Ripcord Nowy 050 EC (0,2), Ripcord Super 050 EC (0,2), Sherpa 100 EC (0,25), Sumi-Alpha 050 EC (0,2-0,25), Talstar 100 EC (0,1), Trebon 10 SC (0,5), Trebon 30 EC (0,3), Zolone 350 EC (1,5-2).

Opryskiwać należy zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy słodyszka na pąkujących roślinach rzepaku i przekroczeniu progu szkodliwości. Zabieg należy powtórzyć podczas przedłużającego się nalotu chrząszczy. Na dużych plantacjach trzeba chronić przede wszystkim jej brzegi. Preparatu Nurelle D 550 EC nie wolno stosować na 3 dni przed oraz podczas kwitnienia „pośpiechów” rzepaku oraz chwastów miododajnych, przestrzegając okresu prewencji dla pszczół.

FUNGICYDY

Sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń:

 • wiosną, po ruszeniu wegetacji rzepaku zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów suchej zgnilizny kapustnych na szyjkach korzeniowych lub żółtobrunatnych plam z piknidiami na liściach: Alert 375 SC (0,6-1,2), Benazol 50 WP (0,5-1), Benlate 50 WP (0,5-1), Caramba 60 SL (0,7-1,25), Horizon 250 EW (0,5-1), Karben 500 SC (0,5-0,7), Orius 250 EW (0,75-1), Siarkol K 85 WP (3-4), Siarkol K 1000 SC (2,5-3), Sportak Alpha 380 EC (1,5-2), Tiowol K 500 SC (5-5,5). Wiosną należy trzeba stosować większe z zalecanych dawek. Fungicydy Siarkol K 85 WP, Siarkol K 1000 SC i Tiowol K 500 SC nie są zalecane do zwalczania szarej pleśni. Preparaty triazolowe (Caramba 60 SL, Horizon 250 EW, Orius 250 EW) można stosować w temperaturze powietrza ponad 12 st.C.

Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa:

 • zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatkowych: Alert 375 SC (1,2), Amistar 250 SC (0,8-1), Atak 450 EC (1,5), Caramba 60 SL (1,25-1,5), Horizon 250 EW (1-1,25), Konker 415 SC (1,5), Mirage 450 EC (1,5), Orius 250 EW (1-1,25), ProRok 450 EC (1,5), Ronilan 500 SC (1-1,5), Rovral FLO 255 SC (1), Sarfun 500 SC (0,4-0,8), Sportak 450 EC (1,4), Sportak Alpha 380 EC (2), Sumilex 500 SC (1,5). W wypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych termin zabiegu można opóźnić do fazy wykształcania pierwszych łuszczyn rzepaku. Amistar 250 SC i Sarfun 500 SC nie zwalczają zgnilizny twardzikowej.
Cylindrosporioza:
 • natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby: Caramba 60 SL (0,7-1,25), Horizon 250 EW (0,5-1,25), Karben 500 SC (0,5-0,7), Orius 250 EW (1), Sarfun 500 SC (0,4-0,8).
Mączniak prawdziwy: Caramba 60 SL (1-1,25).

Mączniak rzekomy: Horizon 250 EW (1-1,25). (art.)

Progi ekonomicznej szkodliwości szkodników rzepaku według instytutu ochrony roślin w Poznaniu:

Chowacz brukwiaczek: początek marca - 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni; koniec marca - 2-4 chrząszczy na 25 roślinach.

Chowacz czterozębny: przełom marca i kwietnia - 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.

Słodyszek rzepakowy: zwarty kwiatostan - 1 chrząszcz na roślinie; luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na roślinie.

Chowacz podobnik: przełom kwietnia i maja - 4 chrząszcze na 25 roślinach.

Pryszczarek kapustnik: po przekwitnięciu pierwszych kwiatów - 1 muchówka na 4 rośliny.

Mszyca kapuściana: od początku rozwoju łuszczyn - 2 kolonie na 1m kw. obrzeży pól.

Źródło: "Farmer" 04/2005