W przeciwieństwie do Unii Europejskiej Kanada nadal na zewnątrz stosuje neonikotynoidy: klotianidynę i tiametoksam. Jak niedawno ogłosiło kanadyjskie ministerstwo zdrowia, po ocenach naukowych i szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych, doszło do wniosku, że niektóre zastosowania tych środków nie stanowią zagrożenia dla organizmów wodnych lub owadów, jeśli są stosowane prawidłowo.

Jednak istnieją zagrożenia

Istnieją jednak inne zastosowania, które są związane z zagrożeniami będącymi powodem do niepokoju. W związku z tym zdecydowano o dodatkowych wymaganiach lub ograniczeniach oraz o obowiązku tworzenia stref buforowych wokół obszarów stosowania w odniesieniu do stosowania obu składników aktywnych.

Według ministerstwa nowe przepisy dotyczą kilku upraw owoców i warzyw, w tym niektórych sałat, ziemniaków, jagód, kukurydzy i soi. Producenci mieli dwa lata na zmianę instrukcji na etykietach danych środków ochrony roślin.

Kanadyjski wydział zdrowia nie skomentował zastosowania trzeciego, kontrowersyjnego składnika aktywnego neonikotynoidu, a mianowicie imidachloprydu. W 2018 roku ministerstwo rozważało wprowadzenie zakazu stosowania klotianidyny i tiametoksamu między innymi ze względu na zagrożenia dla organizmów wodnych.

Decyzja została poprzedzona badaniami i konsultacjami

Przeprowadzono liczne dyskusje z przedstawicielami przemysłu i różnych grup interesu, a także z obywatelami na potrzeby przeglądu i oceniono ponad 47 tys. komentarzy opinii publicznej.

Ponadto pod uwagę wzięto znaczną ilość nowych danych dotyczących wody, a także badań naukowych i traktatów dotyczących dwóch neonikotynoidów - podkreśliło ministerstwo.

W Unii Europejskiej pestycydy zawierające aktywne składniki klotianidynę, imidachlopryd i tiametoksam nie mogą być już od 19 grudnia 2018 r. sprzedawane ani używane do użytku na zewnątrz Jednak w wielu krajach UE ze względu na brak alternatywnych środków wydano zezwolenia awaryjne, szczególnie na uprawę buraków.