Podrobiona partia środków ochrony roślin firmy DuPont pojawiła się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 r. Sprawa została skierowana do organów ścigania.

Postępowanie karne prowadzone było przez Prokuraturę w Wąbrzeźnie, która w kwietniu 2007 r. przesłała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Po trwającym ponad rok postępowaniu sądowym zapadł wyrok. Sąd uznał oskarżonego, Sergeya Y. winnym wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin i orzekł:
- karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby;
także:
- grzywnę w wymiarze 3 tys. zł,
- dozór kuratora w czasie trwania okresu próby,
- zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem środkami ochrony roślin na okres 3 lat,
- obowiązek naprawienia szkody w całości, zasądzając kwotę 300 272 zł na rzecz firmy Du Pont, której prawa zostały naruszone,
- publikację wyroku w toruńskim dodatku Gazety Wyborczej oraz
- przepadek podrobionych towarów.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny i może zostać zaskarżony do Sądu Okręgowego.

Źródło: DuPont/farmer.pl