• KE przyjmuje rygorystyczne limity pozostałości pestycydów dla dwóch substancji czynnych: klotianidyny i tiametoksamu.
  • Nowe ustanowione przepisy obniżą obowiązujące NDP dla tych substancji do najniższego poziomu, który można zmierzyć za pomocą najnowszych technologii.
  • W przypadku produktów importowanych przepisy te będą obowiązywały od 2026 r. Ma to dać krajom spoza UE czas na dostosowanie się do nowych przepisów. 

Oceny przeprowadzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ( EFSA) wykazały, że te dwie substancje chemiczne należące do grupy pestycydów neonikotynoidowych powszechnie przez lata wykorzystywanych głównie w zaprawach nasiennnych: klotianidyna i tiametoksam, stanowią wysokie zagrożenie dla pszczół i przyczyniają się do globalnego spadku liczebności owadów zapylających.

Przepisy dotyczą klotianidyny i tiametoksamu

Na podstawie tych argumentów zostały one wycofane w UE w 2018 r. Przez okres 5 lat wiele krajów starało się o czasowe zezwolenia na ich stosowanie głównie w przypadku upraw rzepaku oraz buraka cukrowego, podając ku temu ważne argumenty. Obecnie wnioski o takie zezwolenia nie są pozytywnie rozpatrzone. 

Najniższe - najwyższe dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości

2 lutego 2023 r. podjęto w tym zakresie kolejny krok. Nowe ustanowione przepisy obniżą obowiązujące NDP dla tych substancji do najniższego poziomu, który można zmierzyć za pomocą najnowszych technologii.

Będą dotyczyć wszystkich produktów wytwarzanych w UE, ale także importowanej żywności i pasz - czytamy na stronie Komisji Europejskiej. 

Jak czytamy dalej w komunikacie prasowym, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała:

- Jeśli chodzi o stosowanie pestycydów i ryzyko związane z nimi, zawsze jasno wyrażaliśmy nasze zaangażowanie w ochronę zdrowia naszych obywateli i środowiska. Dzisiejsze działania, mające również wpływ na importowaną żywność, opierają się na naszej decyzji z 2018 r. o zakazie stosowania tych dwóch neonikotynoidów na zewnątrz w UE, ponieważ po raz pierwszy maksymalne poziomy pozostałości pestycydów zostaną obniżone, aby przeciwdziałać spadkowi liczebności owadów zapylających i chronić nasze środowisko. Pozostajemy niezłomni w naszym zaangażowaniu w realizację ambicji strategii „Od pola do stołu”, polegających na dążeniu do zrównoważonych systemów żywnościowych i ochronie owadów zapylających. 

Rozporządzenie wprowadza w życie cele Komisji, ogłoszone w Zielonym Ładzie i strategii „Od pola do stołu” , polegające na uwzględnieniu aspektów środowiskowych przy ocenie wniosków o tolerancje importowe dla pestycydów, które nie są już zatwierdzone w UE, przy jednoczesnym poszanowaniu norm i zobowiązań WTO.