Komisja Europejska zaproponowała je w kwietniu 2018 r. w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „Zakaz glifosatu i toksycznych pestycydów”. Teraz między innymi obywatele automatycznie uzyskują dostęp do wszystkich badań i informacji przedstawionych przez branżę w trakcie oceny ryzyka. Ponadto w sprawie przedstawionych badań przeprowadzane będą konsultacje z zainteresowanymi stronami i opinią publiczną. Społeczeństwo obywatelskie, a także państwa i parlament UE, będą ściślej zaangażowane w prace Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Przejrzystość prac naukowych

- Większa przejrzystość unijnych prac naukowych w sektorze spożywczym zwiększy zaufanie konsumentów - powiedziała komisarz UE ds. Zdrowia Stella Kyriakides. EFSA jest wdzięczny ustawodawcom za umożliwienie nam przybliżenia naszej pracy obywatelom i interesariuszom oraz skorzystania z dokładniejszego przeglądu naszych procesów i praktyk pracy - dodał dyrektor EFSA Bernhard Url.

Większa transparentność

Obywatele będą mieli automatyczny dostęp za pośrednictwem strony internetowej EFSA do wszystkich badań i informacji dostarczonych przez branżę w trakcie oceny ryzyka, z wyjątkiem uzasadnionych wyjątkowych przypadków. Ponadto konsultacje z zainteresowanymi stronami i opinią publiczną będą prowadzone w sprawie przedłożonych badań, a także w celu sprawdzenia, czy dostępne są dalsze dane lub badania.

Niezależność badań

EFSA jest informowany o wszystkich zleconych badaniach, aby firmy ubiegające się o zezwolenie faktycznie dostarczały wszystkie istotne informacje i nie wstrzymywały badań, które uważają za niekorzystne. Ponadto Komisja przeprowadzi przegląd na miejscu w ciągu najbliższych czterech lat, aby upewnić się, że laboratoria i badania spełniają normy.

Państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie i Parlament Europejski będą reprezentowane w zarządzie EFSA od 1 lipca 2022 r., a zatem będą zaangażowane w podejmowanie decyzji przez agencję. Komisja, EFSA i kraje UE opracowują obecnie ogólny plan informowania o ryzyku, aby zapewnić systematyczne podejście w całym procesie analizy ryzyka.