Według portalu aiz.info decyzja KE jest wynikiem opinii Europejskiego Urzędu ds. Żywności (EFSA), zgodnie, z którą zatwierdzanie w sytuacjach kryzysowych jest czasem nieuzasadnione. EFSA powiedział, że istnieją alternatywy dla przynajmniej niektórych substancji aktywnych szkodliwych dla pszczół. 

Ponadto państwa członkowskie UE, które przestrzegają ogólnounijnego zakazu, krytykowały zatwierdzanie w sytuacjach kryzysowych, twierdząc, że zwolnienia zakłócą konkurencję.

Neonikotynoidy (imidaklopryd, sukianidyna i tiametoksam) są zakazane w UE. Jednak państwa członkowskie UE nie głosowały kwalifikowaną większością głosów, aby odmówić ich zatwierdzenia w sytuacjach nadzwyczajnych w Rumunii i na Litwie. W związku z tym Komisja Europejska podjęła decyzję bez zgody państw członkowskich UE.

W międzyczasie Bułgaria, Węgry, Finlandia, Łotwa i Estonia złożyły również wnioski o wydanie zezwoleń w nagłych wypadkach, aby nie być zmuszonymi do obycia się bez środków owadobójczych. Decyzje wciąż są w toku.