Z wieloletnich badań przeprowadzonych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach wynika, że w zdecydowanej większości przypadków uszkodzenia roślin i upraw są efektem nieprawidłowości podczas wykonywania zabiegu chwastobójczego. Powodem jest zły stan techniczny aparatury do oprysków oraz nieprzestrzeganie zasad dobrej praktyki w ochronie roślin.

Naukowcy, prof. Jan Sadowski i prof. Mariusz Kucharski w swojej publikacji na temat skutków niewłaściwego, w tym celowego stosowania herbicydów wskazują, że najczęstszymi przyczynami uszkodzeń roślin było zniesienie cieczy roboczej podczas zabiegu lub niedokładnie wymyty po innych zabiegach opryskiwacz, łącznie 83 proc. przypadków. Jako źródło uszkodzeń autorzy podają także następcze działania herbicydu lub nieprawidłowy termin zabiegu, w badaniach było to łącznie 10 proc. przypadków.

Pozostałe rzadziej stwierdzane przyczyny szkód stanowią: zbyt wysoka temperatura podczas oprysku, nieodpowiednia dawka lub nieodpowiedni herbicyd, nałożenie ścieżek opryskowych, zanieczyszczenia herbicydu oraz celowe uszkodzenia plantacji.