- Mimo że okres wegetacji się wydłuża, to ekstrema pogodowe powodują, że aktywność i właściwy rozwój roślin jest bardzo skrócony. Choć roślina długo stagnuje na polu, to efektywny wzrost i rozwój, którego celem jest gromadzenie plonu, jest bardzo ograniczony – mówiła podczas wykładu dr hab. Damszel.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

I przypomniała, że przekonaliśmy się o tym m.in. w ubiegłym roku, kiedy to w maju przyszły bardzo silne spadki temperatur, które „położyły” kłoszące się zboża. Zmiany klimatu są nieubłagane i praktycznie co roku doświadczamy anomalii pogodowych, przez co plon jest zagrożony.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Dr hab. Damszel podkreślała, jak ważna dla kondycji zbóż jest prawidłowa agrotechnika.

- Bardzo istotne w okresie wegetacji wczesnowiosennej, a skutkujące później namacalnie, jest ochrona przed agrofagami oraz regulacja wzrostu i pokroju roślin. Od dokrzewienia, po właściwe stymulowanie regulacji i rozwoju. Nie obojętna jest też regulacja zachwaszczenia, ponieważ chwasty jedno i dwuliścienne, silnie konkurujące z roślinami uprawnymi, ubożą plon – zaznaczała ekspertka.

Jak dodała, w fazie 21-25 powinniśmy zastanowić się nad celowością dokrzewiania roślin. Dopiero w fazie BBCH 29-30 powinniśmy planować zabieg podstawowy, którego celem będzie pogrubienie i mechaniczne wzmocnienie kształtującej się podstawy źdźbła, a także regulacja wysokości roślin (szczegóły na slajdzie).

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Jakie jest uzasadnienie dokrzewiania? – Nie zawsze nie spełniamy kryteriów tej optymalnej krzewistości produkcyjnej. Jeśli na polach zauważamy rośliny, które mają 3-4 źdźbła, wykształcone źdźbło główne i boczne, nie musimy zastanawiać się nad dokrzewianiem. Rośliny poradzą sobie. Prawdopodobnie ta krzewistość produkcyjna będzie na właściwym poziomie. Natomiast, jeśli rośliny są w nierównych fazach rozwojowych, warunki atmosferyczne nie pozwalały równomiernie na wschodzenie tych roślin oraz system korzeniowy jest słaby, powinniśmy rozważyć regulację i samodokrzewianie na wstępie – radziła dr hab. Marta Damszel.

Problematyka wczesnych faz rozwojowych to nie tylko przebieg pogody, nasilenie agrofagów, lecz także zmniejszająca się pula substancji czynnych pestycydów.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Więcej informacji w retransmisji wykładu dr hab. Marty Damszel podczas PIdS Online poniżej.

 Na gieldarolna.pl znajdziesz środki produkcji rolnej.