PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kiedy wykonać zabieg T-1 w zbożach ozimych?

Autor:

Dodano:

Tagi:

Występowanie grzybów chorobotwórczych w uprawie zbóż ozimych w tym sezonie będzie z pewnością stanowiło poważne zagrożenie dla plonów. Już jesienią na wielu plantacjach obserwowaliśmy liczne przejawy ich obecności.Na oziminach jesienią, w dużym nasileniu występował mączniak prawdziwy zbóż i traw. Dotyczyło to przede wszystkim wcześniej wysianych zbóż, których odmiany charakteryzowały się większą podatnością na mączniaka prawdziwego. Na pszenicy widoczne były również objawy septoriozy paskowanej liści pszenicy i rdzy brunatnej. W uprawie jęczmienia głównie obserwowano objawy plamistości siatkowej – zarówno typu net (paski), jak i spot (plamki). Na pszenżycie występowały objawy mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz rdzy brunatnej, a na życie rynchosporiozy zbóż, rdzy brunatnej i mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Stan zagrożenia jesienią

Tak duże nasilenie występowania chorób oprócz wczesnego terminu siewu oraz większej podatności odmian było spowodowane odpowiednimi warunkami do rozwoju zbóż ozimych, zarówno pod względem panującej temperatury powietrza, jak i ilości opadów. Warunki te sprzyjały również rozwojowi grzybów chorobotwórczych. Na południu kraju zbyt obfite deszcze utrudniały zbiór kukurydzy, a zarazem terminowy siew zbóż ozimych.

Na plantacjach zbóż ozimych, na których wysiano ziarno zaprawione zaprawą, która nie ogranicza występowania chorób liści, objawy porażenia przez grzyby chorobotwórcze stwierdzano bardzo wcześnie. Warunki pogodowe sprawiły również, że zastosowane do zaprawiania ziarna preparaty trójskładnikowe oraz fungicydy donasienne działały długo i skutecznie ograniczały wystąpienie chorób liści. Na wcześnie wysianych oziminach zaprawionym ziarnem ograniczono występowanie chorób liści i pomimo dużej presji grzybów stwierdzano na tych zasiewach niewielkie porażenie. Istotną różnicą jednak był termin wystąpienia objawów chorób, które w przypadku stosowania zapraw donasiennych lub trójskładnikowych były widoczne dopiero na krótko przed zahamowaniem wegetacji zbóż, co nastąpiło w zależności od regionu na początku lub w połowie grudnia. Było ono jednak zdecydowanie mniej nasilone w porównaniu z plantacjami, na których wysiewano ziarno zaprawione preparatmi, które nie ograniczają chorób występujących na liściach w początkowych fazach rozwojowych zbóż. Takie plantacje nie wymagały w większości przypadków przeprowadzenia zabiegu T-0.  Natomiast wielu plantatorów jęczmienia ozimego było zmuszonych wykonać go. Również niektóre plantacje pszenicy i żyta wymagały interwencji jeszcze jesienią. Jednak w wielu przypadkach niestety ze względu na warunki pogodowe nie można było wjechać na pole, aby zabieg wykonać. Również panująca epidemia COVID-19 w wielu gospodarstwach wpływała na zmniejszenie liczby operatorów opryskiwaczy i zdarzało się, że zabieg został zrealizowany z wyraźnym opóźnieniem.

W tym roku T-1 to konieczność 

Przystępując do pierwszego wiosennego zabiegu w terminie T-1, trzeba wziąć pod uwagę opisaną powyżej sytuację panującą na polach. Zabieg ten ma na celu zwalczanie przede wszystkim sprawców chorób podstawy źdźbła, tj. łamliwości źdźbła oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Na liściach pszenicy w tym czasie możemy obserwować objawy septoriozy paskowanej liści, rdzy brunatnej, brunatnej plamistości liści i rdzy żółtej. W uprawie pszenżyta mogą wystąpić choroby wymienione dla pszenicy, oprócz których należy też spodziewać się wystąpienia rynchosporiozy zbóż. Wykonując zabieg w terminie T-1 w jęczmieniu, możemy zwalczyć następujące choroby występujące na liściach: plamistość siatkową, rynchsoporiozę zbóż, rdzę jęczmienia, a w uprawie żyta – rdzę brunatną i rynchosporiozę zbóż. We wszystkich gatunkach zbóż występować może grzyb Blumeria graminis – sprawca mączniaka prawdziwego zbóż i traw. W momencie, gdy piszemy artykuł, zima jeszcze się nie skończyła, zatem trudno określić skalę zagrożenia pleśnią śniegową. Choroba ta występuje przede wszystkim wówczas, gdy rośliny długo znajdują się pod śniegiem i nie mają dopływu powietrza (choć nie zawsze). W gęstym, dobrze rozkrzewionym łanie panują dodatnie temperatury, które umożliwiają rozwój sprawcy pleśni śniegowej. Silnie porażone rośliny mogą zamierać. Potwierdzają to obserwacje polowe, w których porównywaliśmy tę samą odmianę jęczmienia ozimego wysianego w optymalnym terminie agrotechnicznym z uprawą z siewu opóźnionego o ok. 2 tygodnie. Stwierdzono znacznie słabsze porażenie roślin wyrosłych w opóźnionym terminie. Rośliny z siewu opóźnionego zdążyły wykształcić prawidłową liczbę rozkrzewień, zanim nastąpiło zahamowanie wegetacji.

Zabieg w terminie T-1 powinien być wykonany w fazie BBCH 29;30-32, tj. od końca fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. W tabeli zestawiono fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób podstawy źdźbła z uwzględnieniem gatunków zbóż, w których mogą być stosowane. Zarejestrowane do stosowania w tym terminie fungicydy ograniczają także występujące w tym czasie choroby na liściach. Szczegółowe informacje znajdują się w etykiecie środka ochrony roślin. W związku z tym, gdy na plantacji jest duże nasilenie chorób liści, przekraczające dopuszczalne progi szkodliwości dla danej choroby, wskazane jest jak najszybsze wykonanie zabiegu opryskiwania, tj. gdy warunki atmosferyczne umożliwią skuteczne działanie fungicydów oraz wjazd na pole. Pozwoli to na skuteczne ograniczenie chorób występujących na liściach oraz na podstawie źdźbła, które zwalczyć można tylko, wykonując zabieg w terminie T-1.

Co wykorzystać do oprysku?

W przypadku dużego nasilenia mączniaka prawdziwego warto oprócz fungicydu do ograniczania chorób podstawy źdźbła zastosować s.cz. przeznaczoną do walki z tą chorobą, jak np.: spiroksamina i fenpropidyna, które mają działanie układowe do stosowania zapobiegawczego, leczniczego oraz wyniszczającego oraz s.cz., jak np. cyflufenamid, metrafenon, proquinazid do stosowania zapobiegawczego i leczniczego. Także do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz innych chorób liści można zastosować innowacyjny triazol – s.cz. mefentriflukonazol. Do zwalczania chorób podstawy źdźbła dobrze jest zastosować m.in. następujące s.cz.: cyprodynil, metrafenon, prochloraz, protiokonazol, biksafen, tiofanat metylowy. Przy wykonywaniu pierwszego zabiegu fungicydowego warto zwrócić uwagę na informacje dotyczące temperatury stosowania, zawarte w etykiecie fungicydu zaplanowanego do zastosowania w gospodarstwie.  Dla większości fungicydów optymalna temperatura aplikacji wynosi 12-20°C. Podobne optymalne warunki są określone np. dla fenpropidyny, ale może być ona stosowana od 3°C, dla tiofanatu metylowego optymalne warunki wynoszą 10-20°C, ale może być stosowana od 5 do 25°C, dla biksafenu optymalne temperatury to 10-24°C. Również w niższych temperaturach może być stosowana s.cz. metrafenon z grupy pochodnych ketonu difenylowego od 3 do 25°C, a najwyższą skuteczność osiąga w temperaturze 11°C. Również s.cz. cyprodynil działa dobrze w niższych temperaturach. W przypadku s.cz. spiroksaminy optymalna temperatura aplikacji wynosi 8-24°C, a mefentriflukonazolu – 10-20°C, ale może być stosowany już od 5°C.

Co robić w przypadku, gdy zbyt obfite opady uniemożliwią wjazd na pole w celu wykonania zabiegu opryskiwania? W związku z tym, że zabieg fungicydowy zastosowany w terminie T-1 ma na celu zwalczanie chorób podstawy źdźbła, nie powinien on zostać pominięty. Za wykonaniem go przemawia przede wszystkim stosowany w większości gospodarstw płodozmian zbożowy, który wynosi ponad 70 proc. Również stan fitosanitarny zbóż wskazuje na potrzebę przeprowadzenia tego zabiegu. W ostateczności jest możliwość opóźnienia go, nawet do fazy drugiego kolanka zbóż. Zabieg ten zapobiega chorobom podstawy źdźbła, których działanie jest szczególnie widoczne pod koniec wegetacji zwbóż. Jeśli w terminie T-1 nie zostanie wykonany, to na silnie porażonych plantacjach możemy obserwować wyleganie łanu, które jest wynikiem wystąpienia łamliwości źdźbła, czy płonne, białe kłosy będące skutkiem silnego porażenia przez sprawców fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.

W sezonach o mniejszej presji chorób zabieg ten może się okazać jedynym wykonanym w sezonie zabiegiem fungicydowym, np. w pszenżycie czy życie. Mamy tu na myśli sytuację, gdy w gospodarstwie uprawiane są odmiany o większej odporności na choroby, a warunki pogodowe nie sprzyjają występowaniu chorób. Nadmienić trzeba, że plantacje te muszą być pod stałym nadzorem rolnika poprzez wykonywanie cyklicznie lustracji polowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku wystąpienia chorób takich, jak np. rdze, które mają krótki okres inkubacji (kilka dni) i początkowo występują placowo na plantacji.

Problemy z identyfikacją infekcji grzybowych

Na zasiewach zbóż ozimych obserwujemy wiele przebarwień na liściach, które początkowo błędnie mogą wskazywać na porażenie przez grzyby chorobotwórcze. Zdarza się, że ziarno zbyt głęboko umieszczone jest w glebie i z daleka na plantacji widać żółto przebarwiony łan. Jednak po wstępnej analizie pod lupą można wykluczyć obecność patogenów. Również źle rozdrobnione i słabo wymieszane z glebą resztki pożniwne utrudniają prawidłowy rozwój wschodzących roślin oraz wpływają na zwiększenie presji infekcyjnej przez grzyby chorobotwórcze i powodują przeżółknięcie liści. Również błędy wynikające z nałożenia cieczy roboczej mogą błędnie wskazywać na wystąpienie objawów choroby. Często takie sytuacje mają miejsce w odmianach jęczmienia z odpornością Mlo na mączniaka prawdziwego zbóż i traw, która jest najbardziej efektywną odpornością na mączniaka w Europie. W wyniku reakcji odporności widoczne są na liściach pojedyncze kolonie grzyba. Dlatego ważna jest znajomość cech charakterystycznych odmian uprawianych w gospodarstwie oraz wykonywanie częstych lustracji, żeby w sytuacji, gdy objawy wyglądające na pierwszy rzut oka na porażenie przez grzyby chorobotwórcze nie pomylić z innymi zmianami roślin. Nie ma w takich sytuacjach potrzeby wykonywania zabiegu przy użyciu fungicydu.

Wykonanie zabiegu fungicydowego w terminie T-1 w zbożach ozimych jest fundamentem do ochrony przed chorobami i początkiem walki o dorodny, zdrowy plon.   Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)

 • Jan 2021-03-15 14:39:08
  Żyto i pszenżyto było zaprawiane środkiem Scenic a już po miesiącu od wschodów opryskane drogim środkiem fungicidowym. Uprawa była przed siewna z polifoską a teraz jest czarno na polach. Już pod śniegiem atakował mączniak i rdza. Gówno warte zabiegi gdy mamy fo czynienia z nowymi odmianami i gatunkami zaprojektowanymi w innych krajach.
  • Becia 2021-03-15 17:42:54
   A jaka odmiana pszenzyta
 • Mdobry 2021-03-15 08:49:02
  A po co to pryskać, tylko po to żeby nabijać kasę firmom??? Urodzi się mniej to będzie droższe i zdrowsze a nie to wszystko tylko chemią na pompowane... liczy się zysk i powinno jeszcze jakość zdrowotna A nie ilość
 • Darecki 2021-03-14 16:28:03
  Taaaa. Chyba helikopterem :) przy tej pogodzie to może za miesiąc uda się wjechać
 • Emilijann 2021-03-14 12:44:35
  Już teraz jechać i spryskać! A na jesień T0 to już standard
  • znawca 2021-03-14 21:25:43
   Na jesieni to T00 a wczesną wiosną T0.
   • Emilijann 2021-03-18 21:37:56
    Ottotototo!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.233.242.204
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.