Panujące obecnie wysokie temperatury sprzyjają szkodnikom. Mszyce widoczne są nie tylko w kłosach zbóż. Nalatują także na plantacje kukurydzy.

Mszyca koloru oliwkowo-brunatnego to czeremchowo-zbożowa, a jasno-zielona to mszyca różano-trawowa i zazwyczaj w kukurydzy dominują te dwa gatunki.

Mszyce żerując na roślinach kukurydzy nie stanowią dla niej większego zagrożenia. Szkodliwość mszyc polega na przenoszeniu wirusów i wtórnym zakażaniu chorobami w miejscach nakłucia.

Liczebność mszyc w kukurydzy powinno się sprawdzać i jeśli próg ekonomicznej szkodliwości zostanie przekroczony trzeba przystąpić do zabiegu chemicznego zwalczania.

W tej chwili można stwierdzić od kilku do kilkudziesięciu mszyc na roślinie i ich liczebność nie wymaga stosowania zabiegów ochronnych. Próg ekonomicznej szkodliwości mszyc to stwierdzenie 300 szt. na 1 roślinie od fazy wiechowania kukurydzy (BBCH 51).

Do walki z mszycami w kukurydzy stosuje się preparaty oparte o substancję czynną lambda-cyhalotrynę, np. Kusti 050 CS w dawce 0,1 l/ha, Karate Zeon 050 CS w dawce 0,1 l/ha, LambdaCe 050 CS w ilości 0,1 l/ha, Wojownik 050 CS w ilości 0,1 l/ha.