Na kolejnym miejscu pod względem zużycia pestycydów są pomidory z 9,6 kg/ha s.a. Najmniej środków ochrony stosuje się w zbożach, zwłaszcza w życie.

- W Unii Europejskiej dopuszczonych do obrotu jest 399 substancji aktywnych, z czego 259 w Polsce. Ta ilość była znacznie większa, ale po reformach w UE, usunięto aż 70 proc. substancji czynnych z rynku - mówi Kłos.

Specjalista dodaje, że z roku na rok zwiększa się zużycie środków ochrony roślin. W Polsce jest ponad 6 tys. punktów sprzedaży środków ochrony roślin, natomiast jak skontrolował PIORIN, obrotem materiałem siewnym zajmuje się 12 tys. przedsiębiorstw.