Rozszerzenie dotyczy preparatu Signum 33 WG. Stosowania fungicydu w uprawach małoobszarowych grochu siewnego na suche nasiona, grochu siewnego na świeże nasiona, grochu pastewnego (peluszka) na suche nasiona oraz łubinu: wąskolistnego, białego i żółtego. Preparat stosuje się w dawce 1 l/ha od fazy kwitnienia do końca fazy wzrostu strąków (BBCH 59-80).

Fungicyd Signum 33 WG można stosować praktycznie we wszystkich owocach miękkich i uprawach warzywniczych. W rejestracji poszerzone zostało spektrum zwalczanych chorób w uprawie cebuli: ograniczenie występowania Stemphylium.