Kolekcja została stworzona do celów dydaktycznych. Przygotował ją dr hab. inż. prof. UTP Grzegorz Lemańczyk  z Pracowni Fitopatologii i Mykologii Molekularnej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii  UTP  w Bydgoszczy. Skierowana jest ona do studentów rodzimej uczelni, jak też i innych, dla uczniów szkół średnich, rolników oraz pracowników różnych instytucji związanych  z rolnictwem.

Umożliwia ona zapoznanie się z chorobami występującymi na wszystkich gatunkach zbóż powszechnie uprawianych w Polsce. W jednym miejscu mamy poletka z formami ozimymi i jarymi pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia oraz z owsem. Szczególną uwagę zwrócono na zademonstrowanie objawów chorób rzadziej spotykanych. W kolekcji możemy obejrzeć między innymi głownię źdźbłową żyta, śnieć cuchnącą pszenicy, głownię pylącą owsa, głownię pylącą jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia. Możemy zapoznać się także z objawami wielu innych chorób występujących na liściach, kłosach, podstawie źdźbła i korzeniach zbóż.

W celu utworzenia takiej kolekcji chorób roślin konieczne było odpowiednie wyselekcjonowanie odmian poszczególnych zbóż, jak i też samego materiału siewnego. By móc obejrzeć niektóre choroby niezbędne było przeprowadzenie inokulacji patogenami materiału siewnego, inokulacji doglebowej podczas siewów oraz inokulacji roślin w okresie późniejszym. Niektóre patogeny, jak np. Pyrenophora graminea, Ustilago nuda i Ustilago avenae mają dwuletni cykl rozwojowy, stąd też trudne i pracochłonne było przygotowanie takiego ogrodu.

Ogród chorób roślin zbożowych jest dobry miejscem na podszkolenie się. Pozwala zaobserwować to, co może pojawić się na naszym polu. Warto zaznaczyć, że już podczas Krajowych Dni Pola 2020 kolekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, nie tylko rolników, ale także przedstawicieli różnych firm i instytucji związanych z rolnictwem. 

Ogród chorób roślin nadal można zwiedzać, aż do momentu zbioru poszczególnych gatunków zbóż. Jest dostępna codziennie, dla każdego zainteresowanego diagnozowaniem chorób roślin. Wszystkie poletka są opisane, z zaznaczeniem ważniejszych chorób na nich występujących. Kolekcja znajduje się na terenie pól demonstracyjnych przygotowanych na Krajowe Dni Pola 2020.

 

Głownia pyląca jęczmienia (z lewej) oraz pasiastość liści jęczmienia: Fot. G. Lemańczyk
Głownia pyląca jęczmienia (z lewej) oraz pasiastość liści jęczmienia: Fot. G. Lemańczyk

Rynchosporioza na życie Fot. G. Lemańczyk
Rynchosporioza na życie Fot. G. Lemańczyk

Głownia pyląca owsa Fot. G.Lemańczyk
Głownia pyląca owsa Fot. G.Lemańczyk

Głownia źdźbłowa na życie. Fot. G. Lemańczyk
Głownia źdźbłowa na życie. Fot. G. Lemańczyk

Rdza żółta na pszenżycie (z lewej) i jęczmieniu jarym Fot. G. Lemańczyk
Rdza żółta na pszenżycie (z lewej) i jęczmieniu jarym Fot. G. Lemańczyk

 Głownia pyląca pszenicy Fot. G. Lemańczyk
Głownia pyląca pszenicy Fot. G. Lemańczyk