Pojęcie Kombi-Efekt pojawiło się w Polsce kilka lat temu, natomiast na zachodzie Europy jest znane od wielu lat i łączone tam z takimi produktami jak Springbok® czy Butisan® Gold. W przypadku naszego kraju jest to Butisan® Avant 500 SE tworzący wraz z produktem IguanaTM zestaw Butisan® Avant + IguanaTM Pack. Jest to kompletne rozwiązanie, składające się z 6 substancji czynnych, łączących w sobie działanie nalistne i doglebowe, przeznaczone do stosowania w różnych terminach i zwalczające szerokie spektrum uciążliwych chwastów, w tym fiołka, chabra, przytulię i bodziszka.

Butisan® Avant 500 SE zawiera metazachlor, chinomerak, dimetanamid-P, zaś Iguana – chlopyralid, aminopyralid, pikloram.

Wszystkie wyżej wymienione substancje czynne wzajemnie się uzupełniają poprzez działanie doglebowe i nalistne dzięki temu uzyskano rozwiązanie kompletne, które jest dopasowane do każdego pola i skutecznie eliminuje chwasty oraz jest bezpieczne dla roślin rzepaku

Co oznacza Kombi-Efekt?

Dimetanamid-P oraz metazachlor różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnych w roślinie oraz mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, podczas gdy dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych jak i głębszych warstwach gleby. Butisan® Avant jest lepiej wiązany w profilu glebowym i wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie (w porównaniu do produktów opartych o metazachlor).

Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe dzięki KOMBI EFEKT