Biorąc pod uwagę wszystkie wyemitowane akcje oraz zobowiązania finansowe netto, wartość firmy wynosi około 62 mln dolarów (ok. 48 mln euro). Firma Verenium ma swoją siedzibę w San Diego, Kalifornia, w 2012 roku jej obroty wyniosły 57 mln dolarów.

Oferta odpowiada stawce za akcje firmy Verenium wynoszącej 56 proc. powyżej średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z półrocza poprzedzającego ogłoszenie zawarcia transakcji. Oferta podlega zwyczajowym warunkom finalizacji, w tym nabycia większości udziałów spółki Verenium na zamknięcie wezwania.

Przejęcie ma zostać sfinalizowane w czwartym kwartale 2013 roku. BASF sfinansuje transakcję poprzez przepływ pieniężny z działalności operacyjnej. Transakcja została jednomyślnie zatwierdzona przez zarządy obu spółek. Wszyscy dyrektorzy oraz poszczególni kierownicy spółki Verenium podpisali porozumienie dotyczące sprzedaży wszystkich akcji.

Enzymy są białkami, które działają jak katalizatory, doprowadzają do zachodzenia biologicznych i chemicznych procesów lub znacznie je przyspieszają. Są one wykorzystywane do opracowywania zrównoważonych rozwiązań dla całej gamy zastosowań, m.in. przy produkcji detergentów, oraz żywności dla ludzi i zwierząt. Połączenie naukowej i technologicznej doskonałości Verenium z działalnością firmy BASF w obszarze rozwoju i opracowania enzymów oraz dostępu do wszystkich najważniejszych rynków na świecie wzmocni pozycję BASF na wschodzącym rynku enzymów.