Ograniczana jest pula dostępnych na naszym rynku substancji czynnych, a tym samym zmniejsza się też pula samych pestycydów, wszystkich grup czyli herbicydów, fungicydów i insektycydów.

- Trwa obecnie szereg prac mających na uwadze wycofanie wielu kluczowych substancji czynnych stosowanych w chemicznej ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych w Unii Europejskiej. Ewentualne wycofanie może mieć bardzo poważne konsekwencje ekologiczne i ekonomiczne. Decyzje legislacyjne mogą powodować efekt odwrotny od zamierzonego. Wiąże się to z rozwojem czarnego rynku środków ochrony roślin – mówił prof. Korbas.

Jak dodał, Komisja Europejska poszukuje obecnie rozwiązania problemów dotyczących pestycydów, które zakłócają gospodarkę hormonalną (EDP - endocrine disruptor pesticides), które mogą wchodzić w interakcje z ludzkim układem hormonalnym. KE wydała wstępną listę substancji czynnych, które mają być klasyfikowane jako kwalifikujące się do zastąpienia (CFS).

Poniżej przedstawimy konkretne pozycje podane przez prof. Marka Korbasa.

Fungicydy: triazole (cyprokonazol, difenokonazol, metkonazol, protiokonazol, tebukonazol, tetrakonazol, epoksykonazol), benzimidazole (tiofanat metylowy), dikarboksyamidy (iprodion), ditiokarbaminiany (tiuram), imidazole (procholoraz), pikoksystrobina.

Insektycydy: pyretroidy (beta – cyflutryna, deltametryna, esfenwalenat, lambda-cyhalotryna), neonikotynoidy (chlotianidyna, tiametoksam), chloronikotynyle (imidachlopryd, tiachlopryd), spirodiklofen.

Herbicydy: acetamidy (dimetanamid –P), aminofosfoniany (glifosat), arylofenoksykwasy
(fluazyfop – P butylu), pochodne kw. piryd. (chloropyralid, pikloram), fluursulfuron metylowy, linuron.

Prof. Marek Korbas podał kilka konkretnym propozycji.

Jeśli chodzi o herbicydy to planuje się już tuż wycofanie flupyrsulfuronu-metylowego. (Planowane wycofanie 13.12.2017 (Regulation 2017/1496 of 23.08.17). Możliwość zużycia zapasów środka (Lexus 50 WG) do dnia 13.12.2018. Zastosowanie: nalistne zabiegi jesienne i wiosenne. Zalecany do zwalczania: chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, maku polnego, maruny bezwonnej, miotły zbożowej, niezapominajki i wielu innych).

W wypadku insektycydów: spirodiklofen (Envidor 240 SC, Vege 240 SC). Brak odnowienia licencji w UE. Zastosowanie: akarycyd, zwalczający roztocza w uprawach roślin ozdobnych i sadowniczych. Przędziorki, pordzewiacze.

W wypadku fungicydów: pikoksystrobina. Brak odnowienia licencji (11.08.2017 Regulation 2017/1455 of 10.08.17) . Planowane wycofanie 30.11.2017 , możliwość zużycia zapasów 30.11.2018. Zastosowanie: Ogranicza szereg chorób w uprawie zbóż, rzepaku, i buraka cukrowego. Septorioza, rdze, DTR, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, chwościk buraka. Niejasna jest też przyszłość glifosatu.

Co ciekawe naukowiec podał aktualną liczbę substancji czynnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W Polsce (stan na 2 października 2017 r.) zarejestrowanych jest 235 substancji czynnych (we Francji - 402, w Niemczech – 232, na Litwie – 165, w Portugali – 265, w Hiszpanii – 314, w Wielkiej Brytanii - 295).

Podano też liczbę pestycydów, która u nas liczy 1929 pozycji (we Francji - 4100, w Niemczech – 1432, na Litwie – 363, w Portugalii – 1031, w Hiszpanii – 2241, w Wielkiej Brytanii – 3658).